Opetusmateriaalit

Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeusaiheisen tehtävän oletuskuva

Arki eri maissa

Perehdytään eri maiden yhteiskuntarakenteeseen, kulttuuriin ja elinolosuhteisiin. Askarrellaan valtioista infokartat luokan seinälle.

  • kehitys
  • yläkoulu

Julkaisu

Asekauppasopimus
  • Kirja / vihko
  • PDF / tekstitiedosto

Asekauppasopimus

  • rauha ja turvallisuus