Kehitysyhteistyö

Tansanialaisia koululaisia kestävän kehityksen työpajassa
Kuva: UNA Tanzania.

Mitä on YK-liiton kehitysyhteistyö?

Nuoria toimittajia kestävän kehityksen klubilla.
Kuva: UNA Tanzania.

Vauhditamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista Itä-Afrikassa. Tavoitteiden ytimessä on köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen ja päämääränä maailma, jossa ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen. 
Teemme tavoitteita tunnetuksi päättäjien, kansalaisjärjestöjen johtajien, kuntahallinnon, toimittajien ja nuorten keskuudessa ja sitoutamme päättäjiä toteuttamaan tavoitteita sekä strategioissa että käytännössä.Työtä tehdään paikallisten kumppanijärjestöjen avulla Tansaniassa, Keniassa ja Ugandassa.

Miten edistämme kestävää kehitystä Itä-Afrikassa?

Tansanialaisia kansalaistoimijoita kestävän kehityksen työpajassa.
Kuva: UNA Tanzania.

Vahvistamme kansalaisyhteiskuntaa

Edistämme kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismahdollisuuksia ja kasvatamme kansalaisjärjestöjen osaamista. Yhteistyökumppanimme Tansanian YK-liitto on jo kasvanut keskeiseksi kestävän kehityksen vaikuttajaksi ja asiantuntijaksi.

Kansanedustaja kestävän kehityksen työpajassa
Kuva: UNA Tanzania.

Koulutamme päättäjiä kestävästä kehityksestä

Teemme kestävän kehityksen vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan. Työpajoissa kansanedustajat, viranomaiset ja kansalaisjärjestöjen edustajat kokoontuvat saman pöydän ääreen etsimään kestävän kehityksen tavoitteiden toteutustapoja. 

Tansanialaisia koululaisia innokkaasti pitelemässä kestävän kehityksen tavoitteiden kuvakkeita.
Kuva: UNA Tanzania.

Tarjoamme nuorille tietoa ja osallistumismahdollisuuksia

Lisäämme nuorten tietoisuutta ja osallisuutta esimerkiksi Malli-YK-kokoussimulaatioiden avulla. Tieto kestävän kehityksen tavoitteista kasvaa nuorten keskuudessa.

Toimittajia Tansaniassa kestävän kehityksen klubilla
Kuva: UNA Tanzania.

Järjestämme kestävän kehityksen klubeja toimittajille

Toimittajien kestävän kehityksen klubien avulla toimittajat pääsevät erikoistumaan kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kestävän kehityksen mobiilikurssin suorittaneita iloitsemassa todistusten kanssa.

Tarjoamme kestävän kehityksen mobiilikurssin

Kestävän kehityksen tavoitteita pääsee Tansaniassa opiskelemaan kaikille avoimella swahilinkielisellä mobiilikurssilla. Kuvassa kestävän kehityksen kurssilaisia todistusten kanssa.

Nainen istuttaa puun taimia Pemban saarella Tansaniassa.
Kuva: UNA Tanzania.

Istutamme puita ja hillitsemme ilmastonmuutosta

Ehkäisemme ilmastonmuutosta istuttamalla puita Pemban saarella.

Kestävää kehitystä Itä-Afrikassa

 • Suomen YK-liitto on tehnyt yhteistyötä Tansaniassa paikallisen YK-liiton kanssa vuodesta 2012 alkaen.

Historiaa

 • Ensimmäisessä hankkeessa parannettiin kansalaisten osallistumismahdollisuuksia etenkin ilmastonmuutokseen, tasa-arvoon ja kansalaisoikeuksien kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Vuosina 2015-2017 kapasiteettia vahvistettiin työpajoissa, joissa oli mukana myös Ugandan, Kenian, Ruandan ja Burundin järjestöaktiiveja. Vuodesta 2021 alueellista kestävän kehityksen järjestöyhteistyötä on päästy kehittämään Tansanian, Kenian ja Ugandan välillä korostaen monitoimijayhteistyötä ja nuorten roolia.

Mitä olemme saaneet aikaan?

 • Tansanian ja Kenian rajalla Loliondossa asuvat maasait ovat saaneet ääntään kuuluville YK-liiton järjestämän videokoulutuksen kautta.
 • Toimittajat ovat saaneet koulutusta kestävän kehityksen tavoitteista ja teemat nousevat yhä enemmän esille mediassa.
 • Suomen YK-liitto on tukenut Tansanian YK-liiton kapasiteetin kehittymistä. Yhteistyön alkaessa järjestö ei tehnyt vaikuttamistyötä lainkaan. Vuosien aikana Tansanian YK-liitosta on kasvanut maansa keskeinen kestävän kehityksen järjestötoimia koordinoiva kansalaisjärjestö.
 • Kansalaisjärjestöt saavat äänensä kuuluviin kestävän kehityksen asioissa, vaikka maan demokratian tila on kaventunut.
 • Suomen YK-liitto on tukenut Tansanian YK-liittoa kestävän kehityksen raportoinnissa ja hallituksen ohjelman seuraamisessa. YK-liittojen kannustamana Tansaniaan on perustettu kansanedustajien kestävän kehityksen verkosto ja Tansanian YK-liitto on toiminut sekä verkoston että kuntaministeriön kouluttajana.
 • Vahvistamme myös pohjoismaisten YK-liittojen yhteistyötä kumppanijärjestöjen kanssa.

Rahoitus

 • Yhteistyö on rahoitettu Suomen ulkoministeriön myöntämillä kehitysyhteistyövaroilla.
 • Meneillään oleva "Accelerating SDGs in East Africa" on nelivuotinen hanke, johon on saatu 675 000 euroa Suomen ulkoministeriöltä.
Suomen ulkoministeriön logo, sininen pallo, jossa Suomi-leijona.

Ajankohtaista kehitysyhteistyöstä