FN-dagens uppgift

Dagen för barnets rättigheter: Vardagen i olika länder

Vad jag lär mig

Vi bekantar oss med olika länders kulturer och levnadsförhållanden ur barnens synvinkel.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: MO, GE, HI SL, LK, FI 

Direktiv: 

Indela er i grupper om 4 – 5 elever. Välj en stat och bekanta er med dess kultur, vanor och levnadsförhållanden. Information och statistiken olika stater hittar ni på adressen: https://www.globalis.se/

Undersök: 

 • Läskunnighetsprocenten och skolgångsgraden i landet 
 • Den förväntade livslängden 
 • De mest allmänna dödsorsaken och sjukdomarna 
 • Barndödligheten och mödrahälsan 
 • Utnyttjandet av barnarbetskraft 
 • Den ekonomiska situationen och BNP 
 • Den samhälleliga situationen och partisystemet 
 • Jämställdhetssituationen och kvinnornas ställning 
 • De mest allmänna näringslivsformerna 
 • De vanligaste import- och exportvarorna 
 • Officiella språk och eventuella andra språk 
 • De centralorten händelserna i historien 
 • Kulturella särdrag 

Rita upp en karta över landet på ett stort papper. Märk på kartan ut de viktigaste geografiska områdena, städerna, floderna och sjöarna. Placera in de fakta ni funnit på kartan. Bildsätt kartan med bilder på människor som tydliggör landets kultur, vanor och människors vardag. 

Placera kartorna på klassens väggar och presentera dem i tur och ordning. Vilka skillnader och likheter hittar ni?