YK-päivän tehtävä

"Ne on aina just sellasii..."

Mitä opin

Tarkastellaan henkilökohtaisia ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Tehtävän kuvaus

Muodostakaa noin neljän hengen ryhmiä. Kirjoittakaa aluksi jokainen yksilötyönä kuvaus tilanteesta, jossa olette havainneet itsellänne esiintyvän ennakkoluuloja. Tilanne voi liittyä esimerkiksi vieraan henkilön kohtaamiseen tai stereotypioihin jotain asiaa tai paikkaa kohtaan. Kuvatkaa tarinassa ajatuksianne ja tunteitanne ennen kohtaamista, sekä millainen tilanteesta lopulta muodostui. Millaisia ennakkoluuloja havaitsit itselläsi olevan? Muuttuivatko ne tapahtumien edetessä? Millaisia tunteita tapahtuma sinussa herätti? 

Lukekaa tämän jälkeen tarinat ryhmissä ja valitkaa niistä yksi. Suunnitelkaa ja valmistelkaa valitusta tarinasta näytelmäkohtaus. Esittäkää näytelmät ryhmittäin muulle luokalle. 

Keskustelkaa jokaisen esitysten jälkeen siinä kuvatusta tilanteesta. Mitä ennakkoluuloja tapauksessa käsiteltiin? Muuttuivatko ne kohtaamisen seurauksena? Jos, niin miten? Mistä tilanteen ennakkoluulot alunperin johtuivat? Olivatko ne negatiivisia vai positiivisia? 

Pohtikaa vielä lopuksi 

  •     Mistä ennakkoluulot ja stereotypiat useimmiten johtuvat? 

  •     Millaisiin tilanteisiin ne liittyvät? 

  •     Onko ennakkoluuloista ja stereotypioista enemmän haittaa kuin hyötyä? 

  •     Mihin tarvitsemme ennakkoluuloja?