Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet

Friidu kansilogo väri

Friidu tuo esiin naisten asemaan ja oikeuksiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Kirjassa kysytään: onko Suomi tasa-arvoinen maa? Entä miten naisten oikeudet toteutuvat muualla maailmassa? Miksi ihmisoikeuksista on tärkeää kertoa?

Friidu on tarkoitettu peruskoulun ylempien luokkien ja lukion opettajien sekä ihmisoikeuskasvatusta ja tasa-arvotyötä tekevien järjestöjen käyttöön. Friidu tuo ihmisoikeudet jokapäiväisen elämän tasolle ja antaa kasvattajille mahdollisuuden käsitellä tasa-arvokysymyksiä arjen näkökulmasta. Kirjan tehtävien avulla sekä tytöt että pojat voivat pohtia ihmisoikeuksien toteutumista ja niihin liittyviä haasteita. Opetusmateriaali sisältää kuusi lukua, joissa kussakin on teorian, tilastojen ja historian lisäksi runsaasti harjoitustehtäviä sekä runoja ja kirjallisuuskatkelmia, joiden tarkoituksena on tuoda naisten kokemus tavoitteiden ja oikeuksien rinnalle. Kirjan lopussa on ajatuksia herättäviä testejä sekä liite naisiin yhdistetyistä myyteistä. Friidu pohjaa YK:ssa vuonna 1995 hyväksyttyyn Pekingin asiakirjaan.

Neljänteen, uudistettuun painokseen on päivitetty Friidun tilastollista materiaalia sekä ajanmukaistettu kirjan tekstisisältöä. Julkaisuun on lisätty myös jonkin verran täydentäviä osioita.