Kestävän kehityksen tehtävät

Kestävän kehityksen opetusmateriaalit sisältävät tietoa ja tehtäviä kolmesta opetukseen mukautettavasta teemasta: ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Ilmastonmuutoksen kohdalla painopiste on toimintaan kannustamisessa ja ilmastoahdistuksen käsittelyssä sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja kriittisen medialukutaidon vahvistamisessa.

Paleface kehottaa tutustumaan YK-liiton uusiin kestävän kehityksen materiaaleihin.

                                         TEEMAT

Tehtäväteema

Kuvassa näkyy lumen peittämiä sinisiä kukkia.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos-teemasivusto tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksesta eri näkökulmista. Löydät sivustolta monipuolisia toiminnallisia tehtäviä esi- ja alakouluun. Yläkouluun on tarjolla mielenkiintoisia, sovellettavia ja toiminnallisia tehtäväkokonaisuuksia/työpajoja muun muassa ilmastotunteiden käsittelyyn, medialukutaidon kehittämiseen ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin liittyen. Toiselle asteelle on erityisesti suunniteltu monialainen oppimiskokonaisuus (MOK), joka on helposti hyödynnettävissä myös yläkouluun. Tutustu myös UNDP:n Ole osa muutosta -kampanjaan ja kuuntele Energia-podcast. Lue lisää

Tehtäväteema

Kuvassa näkyy sormi, mikä pitelee maasta nousevaa kolikkoa sekä kasvi.

Kiertotalous

Kiertotalous-teemasivustolla pääset tutustumaan tarkemmin siihen, miksi kiertotalouteen siirtyminen on edellytys kestävälle kehitykselle, ja miten kiertotalous hyödyttäisi koko maapalloa. Sivustolta löydät monipuolisia kokemuksellisia tehtäviä esikoulusta toiselle asteelle. Tehtävät käsittelevät muun muassa kulutustottumuksia, kasvienistutusta, hiilijalanjäljen laskemista ja tavaroiden kierrätystä. Tehtävät ovat toiminnallisia ja osa niistä hyödyntää luonnossa oppimisen pedagogiikkaa. Lopusta löydät vinkkejä aiheen käsittelyyn laajemmin. Lue lisää

Tehtäväteema

Kuvassa näkyy vanhaa metsää.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus -teemasivusto korostaa biodiversiteetin tärkeyttä ja merkitystä luonnon hyvinvoinnille. Sivustolta löytyy monitasoisia kokemuksellisia tehtäviä eri-ikäisille oppijoille esikoulusta toiselle asteelle. Yläkouluun ja toiselle asteelle on suunniteltu laajoja tehtäväkokonaisuuksia pölyttäjistä, niittykasvialueista ja luonnossa oppimisesta, sekä monialainen oppimiskokonaisuus (MOK) toiselle asteelle. Sivusto nostaa esiin ulkona oppimisen hyötyjä ja tarjoaa LYKE-verkoston vinkkejä aiheen käsittelyyn kuten MAPPA.fi -sivuston sekä sen MOK-työkalun hyödyntämisen. Kuuntele myös Kaupunkiniitty-podcast. Lue lisää

Globalis on pohjoismainen tietokanta, joka sisältää maatietoutta, tilastoja kehityksestä, tietoa konflikteista sekä maailman tilasta. Hyödynnä Globaliksen materiaaleja opetuksessa esimerkiksi perehtymällä eri maiden kestävän kehityksen tilaan tai vertailemalla maita keskenään. Globaliksesta löydät myös artikkeleita maailman konfliktialueista. Sivustoa ylläpitää Suomen YK-liitto.

Kuvassa Opetushallituksen logo

Materiaalin tuottajat

Materiaalia on tuotettu osana Opetushallituksen tukemaa Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä -täydennyskoulutushanketta.

  • Rare Media (Orna Ben Lulu, Vilma Rimpelä ja Jan Huhtanen)
  • Ilmastotekoja -kirjan kirjoittajat Kaisa Happonen ja Karri Miettinen
  • Cireco Oy (Ina Luukkala ja Jari Tähtinen)
  • Villi Vyöhyke -luonnonsuojeluyhdistys (Jere Nieminen)
  • Luontokoulu Korento (Jenni Skaffari ja Anne Viitalaakso)
  • Mahnalan Ympäristökoulu, Hämeenkyrö (Laura Virtanen)
  • Mari Lindholm
  • Anne Saarinen (Järvenpään seurakunta, kerho- ja iltapäivätoiminta)

Ideoita kestävän kehityksen projekteihin kouluissa -oppimateriaaleja

Ideoita kestävän kehityksen projekteihin kouluissa -pdf-tiedostosta löydät erilaisia ja useisiin eri oppiaineisiin sopivia projektisuunnitelmia kestävän kehityksen eli Agenda 2030 teemoista. Projektien pituudet vaihtelevat ja ne vaihtelevat alakoulusta lukioon. Opettajien suunnittelemat projektit on tehty Suomen YK-liiton Kestävä kehitys haltuun -opettajien täydennyskoulutuskurssilla vuonna 2018. Toivottavasti löydät näistä inspiraatiota omaan opetukseen!

Katso täältä.

Anna palautetta kestävän kehityksen tehtävistä