Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeudet uutisissa

Mitä opin

Opitaan ihmisoikeuksien perusteita. Tarkastellaan uutisten sisältöä ihmisoikeuksien näkökulmasta kriittisen medialukutaidon keinoin.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: YH, AI, ET, GE

Ohjeet:

 1. Ajatuksen herättelemiseksi katsokaa yhdessä aluksi yllä oleva video ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä.
   
 2. Tutustukaa ihmisoikeuksien peruskäsitteistöön taustamateriaalin avulla perehtymällä Suomen YK-liiton Ihmisoikeudet -sivuun sekä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Käykää läpi ihmisoikeuksien perusperiaatteet: jakamattomuus, keskinäisriippuvuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys.
   
 3. Etsikää pareittain uutisia, joissa kerrotaan erilaisista kriiseistä (luonnonkatastrofi, pandemia, poliittinen, sotilaallinen tai muu)
   
 4. Ohjeista oppilaita perehtymään parinsa kanssa valitsemassaan uutisessa esiintyviin seikkoihin, jotka vaikuttavat ihmisoikeuksien toteutumiseen. Pohtikaa seuraavia kysymyksiä ja kirjatkaa vastaukset ylös:
 • Mitä ihmisryhmiä kriisi koskettaa?
 • Mitä ihmisoikeuksia kriisi loukkaa tai uhkaa?
 • Miten ihmisoikeuksia pystyisi kriisissä paremmin kunnioittaa, suojella tai turvata

      4. Vedä ryhmä yhteen ja pidä purku

 • Mikä oli mielenkiintoisin havainto?
 • Mitä uutta opit?
 • Mitä haluaisit vielä tietää lisää?
 • Mikä oli mielestäsi tärkein asia, jonka haluaisit muiden tietävän?

Kerro oppilaille erilaisista tavoista, joilla ihmisoikeuksien toteutumiseen voi vaikuttaa. Anna esimerkkejä onnistumisista, joilla maailmaa on muutettu ja ihmisoikeuksia edistetty (nuorten toimijoiden esimerkit ovat parhaita).
 

Asiasanat