FN-dagens uppgift

FN-dagens uppgift: Fredsbevarande i världens konflikter

Vad jag lär mig

Vi undersöker konfliktsituationen i världen och de fredsbevarande operationernas verksamhet.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: FI, GE, HY, ET, UE 

Direktiv: 
 
Indela er i grupper om c. 4 elever. Bekanta er med de för närvarande pågående konflikterna i världen.Materaial finns Uppsala universitets sidor, Global Securityoch Globalis.se.

Välj en konflikt för varje grupp. Grupperna bekantar sig med bakgrund och nuvarande situation. 

Utred: 

  •     Hur har konflikten uppstått? 

  •     Hur länge har konflikten pågått? 

  •     Vilka är parterna i konflikten? 

  •     Vilka är parternas mål och intressen i konflikten? 

  •     Hur har man försökt förlika konflikten? 

  •     Har FN-ledda styrkor, fredsbevarare eller förhandlare deltagit i förlikningen? 

  •     Hur har FN:s fredsbevarande styrkor deltagit i nedlugnandet av situationen? 

  •     Hur länge har operationerna pågått? 

  •     Vilka slag av planer har uppgjorts för att upprätthålla fred? 

Skapa en framställning för klassen. Ni kan förverkliga presentationen det sätt ni vill: med en affisch, ett föredrag, en pjäs eller en berättelse.