Agenda 2030 för hållbar utveckling

Kestävän kehityksen tavoitteet -taskukirjan kansi sve

Världens ledare har förbundit sig till Agenda2030 för hållbar utvecling för att uppnå tre saker under de kommande 15 åren: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

De 17 målen för hållbar utvecling är odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.