Ihmisoikeustehtävä

IHMISOIKEUKSIEN PÄIVÄ: Pohdintaa stereotypioista

Mitä opin

Analysoidaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyviä stereotypioita ja myyttejä

Tehtävän kuvaus

Oppiaine: AI, FI, TE, OPO, ET

Ohje:

  1. Listatkaa pareittain tai pienryhmissä elokuvia, tv-sarjoja, kirjoja ja sarjakuvia, joissa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kuvattuna.  
  2. Valitkaa etsimistänne 3 elokuvaa/tv-sarjaa/henkilöä, jotka otatte tarkasteluun. Kirjatkaa pohdinta.

Pohtikaa: 

  • Millaiset ovat yleisimmät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liitetyt stereotypiat?
  • Vastaavatko ne todellisuutta?
  • Miksi ihmisillä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä niin voimakkaita mielikuvia?

Pohtikaa seuraavaksi jokainen valitsemanne esimerkkitapaus kerrallaan:

  • Millä tavoin esimerkissänne kuvataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä? Mukaileeko kuvaus stereotypioita?  

Katsokaa miltä vuodelta esimerkkinne on. Pohtikaa:

  • Miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kuvataan esimerkissänne. Ovatko kuvaukset muuttuneet vuosien aikana? 
  • Muuttuvatko negatiiviset stereotypiat? Ovatko kaikki stereotypiat aina negatiivisia? 
  • Miten ajattelette sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kuvauksien muuttuvan tulevaisuudessa? 

Linkkejä: Seta ry, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus