Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeusbiisit

Mitä opin

Tehtävässä pohditaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen merkitystä 1-2 biisin kautta.

Ihmisoikeudet 75

Tehtävän kuvaus

YK:n ihmisoikeuksien julistus on yksi historian vaikutusvaltaisimpia asiakirjoja sekä perusta valtioita velvoittaville ihmisoikeussopimuksille. Julistuksen 75-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyssä biisihaasteessa syntyi kappaleita, jotka viestivät julistuksen sanomaa. Tässä on niistä kaksi.

Kuunnelkaa valitsemanne kappale. Keskustelkaa yhdessä millaisia ajatuksia se herättää. 

Pohtikaa:  

  • Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat, mitä ne merkitsevät teille arjessa?

  • Miten ihmisoikeuksia voi edistää  
    • koulussa 

    • työpaikoilla 

    • kotona 

    • vapaa-ajalla 

Selvittäkää mitä voitte tehdä, jos koette, että oikeuksianne on loukattu.

Taustatietoa ihmisoikeusjulistuksesta:

Julistus luotiin toisen maailmansodan tapahtumien jälkeen ja hyväksyttiin yksimielisesti YK:n yleiskokouksessa 10.12.1948.  

Julistuksen sisältö luo pohjan jokaiselle kuuluvista perustavanlaatuisista oikeuksista, jotka ovat voimassa kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa. Ihmisoikeuksien tavoitteena on turvata jokaiselle ihmisarvoinen ja hyvä elämä.  

Ihmisoikeuksien puolustaminen on tänä päivänä ajankohtaisempaa kuin aikoihin. Valtioiden, hallitusten ja viranomaisten velvollisuus on turvata jokaiselle kuuluvat oikeudet. Ihmisoikeuksien edistäminen vaatii kuitenkin myös kansalaisyhteiskunnan, yritysten, tutkimuslaitosten, toimittajien ja jokaisen tavallisen kansalaisen panosta – ilman aktiivista osallistumista ja epäkohtiin puuttumista ihmisoikeudet ovat vaarassa jäädä toteutumatta. 

Asiasanat