FN i Skolan

Fördjupa dina egna och elevernas kunskaper om FN:s verksamhet, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet samt en hållbar utveckling. Här finner du uppgifter, tips och material som kan beställas.

FN-Dagar

FN kan tas med i undervisningen genom att den egna klassen eller hela skolan tillsammans firar FN:s temadagar. I anslutning till beskrivningen av dagarna finns tips och övningar för olika klassnivåer.

Bli en FN-skola

FN-utbildningsenheten är en gemenskap öppen för alla, där du får stöd och tips om hur FN-frågor kan behandlas  i skolor och utbildning. Genom att ta upp FN-frågor i utbildningens och skolornas verksamhetskultur är skolorna med och bygger en hållbar framtid, och främjar barns och ungas mänskliga rättigheter, fred och säkerhet.

Läs mera på FN-skola egen hemsida (på finska).

Skolans kontaktuppgifter
Skolnivåer
Kontaktpersonens uppgifter
Kontaktpersonen