Kestävän kehityksen tehtävä

Eliölaji-noppa

Mitä opin

Opitaan tunnistamaan erilaisia eliölajeja luonnossa eliölaji-noppapelin avulla.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: YM

Lajientunnistus kannattaa aloittaa helposti löydettävistä eliölajeista. Luonnossa tehtävän tutkimusretken tuloksena ymmärrys luonnon hämmästyttävästä monimuotoisuudesta on hieno kokemus. Lajintuntemus vahvistaa myös luontosuhdetta. Luonnossa on mukava kulkea, kun vastaan tulee tuttuja lajeja ja lajien tuntemuksesta voi olla innoissaan. Innostus johtaa usein uusien eliölajien opetteluun. Lajikorttitehtäviin liitettävien leikkien tai pelien avulla lajeihin tutustuminen on hauskaa. Ulkona oppiessa kannattaa aina tehdä oikeita havaintoja ja verrata eläviä lajeja korttien kuviin. Ulkoluokka-sivustolta löytyy lisää leikkejä lajikorttien avulla tehtäväksi. 

Eliölaji-nopan askartelu

  1. Askarrelkaa ensin tehtävänoppa, esimerkiksi maitopurkista.  
  2. Muistakaa tulostaa lajikuvia 6 kpl (esim. tuhatjalkainen, muurahainen, mato, etana, hämähäkki, kaarnakuoriainen). Lajikuvia löytää täältä https://ulkoluokka.fi/materiaalit/   
  3. Liimatkaa kuvat noppaan ja päällystäkää se kontaktimuovilla.  
  4. Tehtävä: Noppaa voi hyödyntää erilaisissa tehtävissä. Voi keksiä omia tehtäviä tai katsoa vinkkejä Ulkoluokka-sivustolta (linkki yllä). Suunnitelkaa tehtävät niin, että ne voidaan tehdä oppilaiden kanssa turvallisesti ja jokamiehenoikeuksia kunnioittaen.  
  5. Noppaa heitetään vuorotellen ja tehdään yhdessä tehtävä.  

Luontoon tutkimusretkelle

Lähtekää lähiluontoon tekemään havaintoja erilaisista eliölajeista. Ottakaa noppa mukaan ja etsikää vastaava laji luonnosta. Havaintoja voi tehdä myös luupin avulla. 

  1. Etsikää kiviä kääntelemällä tuhatjalkainen. Tutkikaa luupilla löytöä tai tuhatjalkaisen kuvaa.  
  2. Löydättekö muurahaispesän tai niiden polkuja? Seuratkaa muurahaista ja tutkailkaa sitä. Tarkkailkaa muurahaiskekoa sopivalta etäisyydeltä.  
  3. Kaivakaa maata, löydättekö lieron tai jonkun muun madon? Tutkailkaa niitä. 
  4. Pöyhikää lehtikasaa. Löydättekö etanan tai kotilon? Näettekö hämähäkin seittejä tai hämähäkin? Tutkikaa niitä.  
  5. Etsikää puu, jonka kuori on irronnut. Mitä ötököitä näette tai havaitsette?  

• Luupit mukaan!

Tampereen luontokoulu Korento