Människorättsuppgift

DAGEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA: stereotypier

Vad jag lär mig

Vi analyserar stereotypier och myter om köns- och sexuella minoriteter.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen:  MO, FI, SHL, LK

 
Direktiv: 

  1. Gör i par eller smågrupper upp en lista över filmer, tv-serier, böcker och serietidningar som handlar om sexuella- och könsminoriteter. 

  1. Välj ut 3 filmer/tv-serier/personer som ni granskar. Anteckna era tankar. 

Fundera över:  

  • Vilka är de vanligaste stereotypierna som kopplas till sexuella- och könsminoriteter? 

  • Motsvarar de verkligheten? 

  • Varför har människor så starka föreställningar om sexuella- och könsminoriteter?  

Fundera nu var och en över ett utvalt exempelfall 

  • Hur beskrivs i ert exempel sexuella- och könsminoriteter? Följs här stereotypa uppfattningar? 

Kolla från vilket år ert exempel härstammar. Fundera över: 

  • Hur beskrivs sexuella och könsminoriteter i ert exempel? Har beskrivningarna förändrats under åren? 

  • Förändras de negativa stereotypierna? Är alla stereotypier alltid negativa? 

  • Hur tror ni att beskrivningarna av köns- och sexuella minoriteter kommer att förändras i framtiden? 

 

Länkar: Seta rf, Kompetenscentrum för könsmångfald