FN-dagens uppgift

FN-dagens uppgift: världen i skolan

Vad jag lär mig

Vi bekantar oss med FN:s medlemsländer.

Beskrivning av uppgiften

Som uppvärmning inför uppgiften, bekanta er först med FN:s medlemsstater självständigt och med egna mobiltelefoner. Reservera 5 – 10 minuter för det. Uppgifter om världens länder finns Globalis.se

Indela er sedan i par eller grupper 3 – 4 elever. Läraren lottar ut ett FN-medlemsland per grupp. Gruppen antecknar de frågor den undersöker, antingen i mindmap-format papper eller om alla har tillgång till datorn skapar en diaframställning om de undersökta frågorna. 

Varje grupp undersöker om sitt medlemsland: 

  • När har landet tillhört FN:s medlemsländer och vilket slag av verksamhet har FN bedrivit i landet? 

  • Vilka språk talas i landet? 

  • Landets geopolitiska situation och ställning, miljöns tillstånd i landet, huvudsakliga energiformer. Till vilka miljöavtal har landet förbundit sig? 

  • Landets ekologiska miljö. Vad är typiskt för landets djur- och växtliv? 

  • Händelser i landets historia. Har landet varit en kolonialmakt eller föremål för kolonisation? Vilka effekter har detta haft med tanke den nuvarande situationen i landet? 

  • Den samhälleliga situationen i landet, BNP, andelen läskunniga, förväntad livslängd, politisk struktur och jämställdhetssituation. Till vilka avtal om mänskliga rättigheter har landet förbundit sig?  

Slutligen presenterar grupperna/paren sin mindmap/diaframställning för klassen