Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeuksien päivän aamunavaus

Mitä opin

Opitaan ihmisoikeuksien julistuksen merkityksestä maailmassa ja omassa arjessa.

Tehtävän kuvaus

Ihmisoikeuksien päivän aamunavaus sisältää tietoa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen historiasta, päärakenteista ja roolista kansainvälisessä oikeusjärjestelmässä. Lukuteksti sisältää lauseita, joita oppilaat täydentävät itselleen merkityksellisillä asioilla.

Taustamateriaalina lukutekstin viimeistelyssä käytetään Suomen YK-liiton Ihmisoikeudet -sivua sekä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta.

________________________

Jos meillä ei olisi ihmisoikeuksia

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”

Näin alkaa Yhdistyneiden Kansakuntien, eli YK:n ihmisoikeusjulistus, joka on kansainvälisen oikeuden, rauhan, kehityksen ja tulevaisuuden perusta. Se on YK:n tärkein julistus ja se hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 10. joulukuuta 1948 toisen maailmansodan jälkeen, jotta samanlaisia kauheuksia ei koettaisi maailmassa enää koskaan.

Ihmisoikeusjulistuksessa on 30 kohtaa, eli Artiklaa, joissa määritellään jokaisen ihmisen perustavanlaatuiset oikeudet ja vapaudet sillä perusteella, että hän on ihminen. Näiden 30 Artiklan lisäksi YK:ssa on hyväksytty 9 ihmisoikeussopimusta, joista kuuluisia ovat muun muassa Lasten oikeuksien, Vammaisten oikeuksien, Naisten oikeuksien, Pakolaisten oikeuksien ja Sosiaalisten oikeuksien sopimukset.

Ihmisoikeussopimukset ovat osa kansainvälistä oikeutta ja ne ovat sitovia sopimuksia. Kun valtio hyväksyy sopimuksen, se sitoutuu turvaamaan sopimuksessa määritellyt oikeudet ja ottamaan vastuulleen velvollisuudet. Valtion tulee kunnioittaa, suojella ja edistää ihmisoikeuksia ja kansalaisten perusvapauksia omassa toiminnassaan sekä ihmisten välisissä suhteissa.

Ihmisoikeudet määrittelevät, että maailmassa jokaisella ihmisellä on samat oikeudet ja vapaudet elää hyvää ja tervettä elämää ilman pelkoa orjuudesta tai kidutuksesta. Jokaisella on oikeus suojaan, ruokaan, perheeseen sekä mielipiteen ja sananvapauteen. Näihin sisältyy myös velvollisuus kunnioittaa muiden samoja oikeuksia.

Jos meillä ei olisi ihmisoikeuksia, meillä ei olisi…

Jos meillä ei olisi ihmisoikeuksia, emme voisi…

Jos meillä ei olisi ihmisoikeuksia, olisi mahdollista, että…

Jos meillä ei olisi ihmisoikeuksia, eläisimme maailmassa, jossa…


Jokainen voi omassa arjessaan edistää ja suojella ihmisoikeuksia, esimerkiksi…


ja …

Ihmisoikeuksien perusteella korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta. Jokaisella on oikeus hyvään elämään sekä velvollisuus kunnioittaa muiden oikeutta samaan.

Hyvää ihmisoikeuksien päivää!
________________________