Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

YK:n yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10.12.1948. Yksikään YK:n silloisista 58 jäsenvaltiosta ei äänestänyt julistusta vastaan, joskin kahdeksan maata pidättäytyi kokonaan äänestämästä.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ei ole valtioita oikeudellisesti velvoittava asiakirja, mutta sen poliittinen ja moraalinen vaikutusvalta on huomattavan suuri. Julistus on myös ollut perustana kaikille myöhemmin solmituille kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille. Julistuksen sanoma on tänä päivänä yhtä ajankohtainen kuin 60 vuotta sitten: ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia ja luovuttamattomia ja kuuluvat yhdenvertaisesti maailman kaikille ihmisille.

Taskukokoiseen kirjaseen (8,5 x 11 cm) on koottu julistuksen tekstin lisäksi lyhyt johdanto ja taustatietoja julistuksen synnystä. Johdantotekstin tähän vuonna 2019 uusittuun painokseen on kirjoittanut Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio.

Huom! Julkaisujen tilaukset YK-liiton verkkokaupasta: kauppa.ykliitto.fi

Julkaisun tuottamiseen on saatu ulkoasiainministeriön tukea.