Människorättsuppgift

Förverkligandet av människorättsdeklarationen

Vad jag lär mig

Vi funderar över hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i våra egna liv och i världen.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: MO, FI, HI SL, LK, SHL

Direktiv: 

Bekanta er först självständigt med deklarationen om de mänskliga rättigheterna i c. 5 minuter. Dela sedan in er i grupper om 3 – 4 elever. Diskutera oominnehållet i deklarationen om de mänskliga rättigheterna,  enligt er mening fortsättningsvis idag har sin giltighet? Borde deklarationen uppdateras eller är den bra som sådan? 

Gå igenom artiklarna en i gången: 

  • Förverkligas rättvisa i Finland? 

  • Förverkligas rättvisa generellt överallt i världen? 

  • Skulle förverkligandet av rättvisa öka människornas lycka? 

  • Är rättvisan universell, eller accepterad överallt i världen? 

  • Har denna rätt förverkligats för din egen del? 

  • Skulle vår skola kunna främja förverkligandet av denna mänskliga rättighet? 

Slutligen: Skapa i er grupp med egna ord en ny deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ni kan också skapa nya artiklar och slopa gamla artiklar. Då ni har skapat er nya deklaration, läs upp den för klassen. Fundera i klassen över deklarationens innehåll. Förändrades innehållet radikalt i deklarationerna? Kräver deklarationen om de mänskliga rättigheterna en uppdatering?

Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna   

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus