Kasvattajille-pääkuva

Kasvattajille

Monipuolisia materiaaleja kansainvälisyydestä, ihmioikeuksista ja kestävästä kehityksestä. Aineistot on suunniteltu soveltuviksi kaikille kouluasteille, ja ne on vapaasti eriytettävissä ikätason mukaisesti opettajan toimesta. Ota YK osaksi opetusta! Uudet sivut on juuri julkaistu ja siksi osa sisällöstä on vielä kehitysvaiheessa.

YK-koulut

YK-koulut-piktogrammi
Kasvattajille hover-taustapallo

YK-kouluverkosto on avoin kaikille oppilaitoksille.

YK osaksi opetusta

Osaksi opetusta -piktogrammi
Kasvattajille hover-taustapallo

Menetelmiä ja materiaaleja YK-asioiden ja kestävän kehityksen käsittelyyn opetuksessa.

Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto keskittyy globaalikasvatukseen, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi YK:n toimintaa, edistää ihmisoikeuksien tuntemusta sekä tukea vastuullista ja aktiivista kansalaisuutta globalisoituneessa maailmassa.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita. YK-liiton globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa ja toimintatavoissa.

 

Kasvattajille

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden alatavoite 4.7: 

“Vuoteen 2030 mennessä varmistetaan, että kaikilla oppijoilla on tarpeelliset tiedot ja taidot kestävän kehityksen edistämiseksi, kouluttamalla muun muassa kestävästä kehityksestä ja elämäntavoista, ihmisoikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta, rauhasta ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämisestä, globaalista kansalaisuudesta, sekä monikulttuurisuuden arvostamisesta ja kulttuurin myötävaikutuksesta kestävään kehitykseen.”