FN-dagens uppgift

Dagen för barnets rättigheter: Drömmar om framtiden

Vad jag lär mig

Vi funderar över våra egna förväntningar inför framtiden.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: MO, HI SL, LK, FI 

Skriv en liten berättelse om er själva med rubriken ”När jag blir stor…”. Skriv om era önskningar och drömmar inför framtiden. Hur tror ni er livser ut om 10 år? Var och hur bor ni?  Hur ser er familj ut och er vänskapskrets? Reservera u gevär en halvtimme för uppgiften.  

Dela efter skrivuppgiften in er i grupper om 4 elever och läs berättelserna högt för varandra. Jämför berättelserna. HaHani i gruppen liknande framtidsdrömmar? Vilka saker skiljer sig mest åt? 

Formulera i grupperna en gemensam berättelse där ni placerar huvudpersonen i något annat land än i Finland. Ni får bakgrundsfakta om landet på sidornaGlobalis.se eller basera er berättelse på tidigare bakgrundsinformation. 

Berätta i tur och ordning era historier i klassen. Vilka tankar väcker de? Skiljer sig era egna framtidsdrömmar från de drömmar den fiktiva personen har? Om så, på vilket sätt? Vad tror ni skillnaderna beror på? 

Ämnesord