FN-dagens uppgift

FN-dagens uppgift: En bättre värld år 2030?

Vad jag lär mig

Vi bekantar oss med FN:s mål om en hållbar utveckling.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: AI, KU, HY, ET, FI, UE, ATK 
 
Direktiv: 

Under FN:s generalförsamling år 2015 undertecknades målsättningarna för en global hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). I förverkligandet av målen deltar hela världen, och alla FN:s 193 medlemsländer har förbundit sig vid dem. Antalet mål är 17, och de omspänner ett brett plan alla livsområden. Avsikten är att målen ska ha uppnåtts före år 2030. Det centrala i målsättningarna är att uppnå en bättre värld för oss alla med metoden hållbar utveckling  

Ytterligare information om målen, finska UNDP:s och FN-förbundets sidor, samt engelska UNDP:s och FN:s sida för mål för en hållbar utveckling.  

Utrikesministeriets sidor Världen 2030 om målen för en hållbar utveckling här.  

Uppvärmning: 

Indela er i par eller smågrupper och diskutera: 

 • Vad innebär hållbar utveckling? Vilka delområden ingår? Hur märks en hållbar utveckling i ditt eget liv? 

 • Vad är avsikten och målet med målsättningen? Vem angår målsättningarna? 

 • Varför är det viktigt att stöda en hållbar utveckling och uppnå en bättre värld? Vad har det att göra med mitt eget liv? 

 • Fundera tillsammans över om det är möjligt att förverkliga principen genom att välja endast några av målen. Om inte, varför? 

 • Vad kan världen, Finland och du själv göra för att förverkliga målen? 

Välj bland de 17 målen för hållbar utveckling ut fem av de,  enligt er mening viktigaste målen. Märk ut målen tavlan. Vilka blev målen? Motivera ert val. 

Efter uppvärmningen kan ni förverkliga antingen uppgiftens version A eller version B. 

          A) Debatt 

Indela klassen i två grupper. Ena parten i argumentationen anser att målen för en hållbar utveckling är goda och värda att förverkliga. Den andra gruppen anser att målen för hållbar utveckling inte är goda/fungerande och inte värda att förverkliga. Börja med att placera stolarna (och  borden) i rader. Raderna för och emot står mittemot varandra. Grupperna väljer ur sin rad en egen inledare som framför den egna gruppens inledande argumentation. Efter de inledande anförandena inleds debatten.  

debatten är slutförd diskuteras erfarenheterna. Ni kan först som klass diskutera hur debatten kändes. Ni kan bl.a fundera över: 

 • Var det svårt att argumentera mot principen? Och hur kändes det I försvaret?  

 • Vilka frågor/argument framkom i debatten, vilka fäste du dig vid? 

 • Var det svårt att debattera? 

 • Var det en god metod att igenom saken genom en debatt? 

 •   B) Fotografiövning 

Indela klassen i par eller smågrupper. Varje par/smågrupp får välja ett av de 17 målen för en hållbar utveckling (Läraren kan här se till att fördelningen av mål blir möjligaste jämn). målen har delats ut får paren/grupperna c. 20 minuter sig att fotografera i klassen, skolans allmänna utrymmen eller utomhus och ta bilder som de anser kan illustrera det mål för en hållbar utveckling de valt. Alla grupper väljer ut en bild som de vill presentera. 

bilderna är tagna diskuterar man son klass I c 20 – 25 minuter om bilderna. Varje par/grupp presenterar i tur och ordning g den bild de valt och berättar: 

 • Hur illustrerar den valda bilden enligt er mening målen för en hållbar utveckling? 

 • Hur skulle ifråga anande vild kunna se ut år 2030?