Jäsenjärjestöt ja paikallisyhdistykset

Suomen YK-liitto on järjestöjen yhteistyöjärjestö, joka tukee ja tekee tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita.

Jäsenjärjestöt muodostavat myös YK-liiton hallituksen.

Yksityishenkilöt voivat olla mukana YK-liiton toiminnassa joko olemalla jäseniä jossain jäsen- tai paikallisjärjestössä tai liittymällä YK:n ystävät -verkostoon.

Suomen YK-liiton jäsenjärjestöt ovat tällä hetkellä:

 1.     AIESEC
 2.     Akava
 3.     Ammattiliitto Pro
 4.     Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto
 5.     BADO Nuoriso ry
 6.     Biologian ja maantieteen opettajien liitto
 7.     Demarinuoret
 8.     Eurooppanaiset
 9.     ESN Eurooppanuoret
 10.     Filha ry
 11.     Finlands Svenska Skolungdomsförbund
 12.     Finnish Model United Nations Society ry (FinMUN)
 13.     Helsingin YK-nuoret
 14.     Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto
 15.     HYVA ry
 16.     Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry
 17.     JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
 18.     Jyväskylän YK-yhdistys JyYK
 19.     Kaakkois-Suomen YK-yhdistys
 20.     Kansallinen lastenliitto
 21.     Kansallinen Sivistysliitto
 22.     Kansalliset Maahanmuuttajat - KAMUT ry
 23.     Kansan Sivistystyön liitto
 24.     Keskustanuoret
 25.     Keskustan Opiskelijaliitto
 26.     Kokoomuksen Nuorten liitto
 27.     Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
 28.     Lasten ja nuorten elokuvayhdistys LNEY
 29.     Lastensuojelun Keskusliitto
 30.     Liikunnan kehitysyhteistyö LIIKE
 31.     Lukukeskus - Läscentrum ry
 32.     Luonto-liitto
 33.     Maaseudun Sivistysliitto
 34.     Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 35.     Marttaliitto
 36.     Naisjärjestöjen Keskusliitto
 37.     Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
 38.     Nuorten Kotkien Keskusliitto
 39.     Opetusalan ammattijärjestö OAJ
 40.     Oulun YK-yhdistys
 41.     Palvelualojen ammattiliitto PAM
 42.     SAKKI
 43.     Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat
 44.     Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK
 45.     Suomen Esperantoliitto
 46.     Suomen Kansanopistoyhdistys
 47.     Suomen Kristillinen rauhanliike
 48.     Suomen Lukiolaisten liitto
 49.     Suomen Partiolaiset
 50.     Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys
 51.     Suomen Rauhanturvaajaliitto
 52.     Suomen Sadankomitealiitto
 53.     Suomen Setlementtiliitto
 54.     Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto
 55.     Suomen Sovittelufoorumi SSF
 56.     Suomen Terveydenhoitajaliitto
 57.     Suomen YK-nuoret
 58.     Svensk Ungdom
 59.     Tampereen YK-yhdistys TAYK ry
 60.     Teollisuusliitto
 61.     Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 62.     Turun YK-yhdistys
 63.     Työväen Sivistysliitto
 64.     Valtiotieteellinen yhdistys
 65.     Vammaiskumppanuus ry
 66.     Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
 67.     Vasemmistonuoret
 68.     Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO
 69.     Zonta International Piiri 20

Paikallisyhdistykset

Pääosin nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa suositut paikallisyhdistyksemme toimivat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. YK-yhdistykset, kuten YK-liittokin, tekevät YK:n päämääriä ja toimintaa tunnetuksi ja edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhanomaista toimintaa. Suomen YK-nuoret on paikallisyhdistysten oma kattojärjestö.

YK-liiton jäseneksi?

Yhteisöjäseneksemme voidaan hyväksyä jokainen päämääriämme kannattava, Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai paikallinen (rekisteröity) YK-yhdistys.

Liittyminen ja tiedustelut: helena.laukko [ät] ykliitto.fi

YK-liiton jäsenjärjestöt kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä.

Henkilö- ja kannatusjäsenille on olemassa oma YK:n ystävät -verkosto.