Jäsenjärjestöt ja paikallisyhdistykset

Suomen YK-liitto on järjestöjen yhteistyöjärjestö, joka tukee ja tekee tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita.

Jäsenjärjestöt muodostavat myös YK-liiton hallituksen.

Yksityishenkilöt voivat olla mukana YK-liiton toiminnassa joko olemalla jäseniä jossain jäsen- tai paikallisjärjestössä tai liittymällä YK:n ystävät -verkostoon.

Suomen YK-liiton jäsenjärjestöt ovat tällä hetkellä:

 1.     AIESEC
 2.     Akava
 3.     Ammattiliitto Pro
 4.     Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto
 5.     BADO Nuoriso ry
 6.     Biologian ja maantieteen opettajien liitto
 7.     Demarinuoret
 8.     Eurooppanaiset
 9.     ESN Eurooppanuoret
 10.     Filha ry
 11.     Finlands Svenska Skolungdomsförbund
 12.     Finnish Model United Nations Society ry (FinMUN)
 13.     Helsingin YK-nuoret
 14.     Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto
 15.     HYVA ry
 16.     Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry
 17.     JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
 18.     Jyväskylän YK-yhdistys JyYK
 19.     Kaakkois-Suomen YK-yhdistys
 20.     Kansallinen lastenliitto
 21.     Kansallinen Sivistysliitto
 22.     Kansalliset Maahanmuuttajat - KAMUT ry
 23.     Kansan Sivistystyön liitto
 24.     Keskustanuoret
 25.     Keskustan Opiskelijaliitto
 26.     Kokoomuksen Nuorten liitto
 27.     Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
 28.     Lasten ja nuorten elokuvayhdistys LNEY
 29.     Lastensuojelun Keskusliitto
 30.     Liikunnan kehitysyhteistyö LIIKE
 31.     Lukukeskus - Läscentrum ry
 32.     Maaseudun Sivistysliitto
 33.     Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 34.     Marttaliitto
 35.     Naisjärjestöjen Keskusliitto
 36.     Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
 37.     Nuorten Kotkien Keskusliitto
 38.     Opetusalan ammattijärjestö OAJ
 39.     Oulun YK-yhdistys
 40.     Palvelualojen ammattiliitto PAM
 41.     SAKKI
 42.     Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat
 43.     Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK
 44.     Suomen Esperantoliitto
 45.     Suomen Kansanopistoyhdistys
 46.     Suomen Kristillinen rauhanliike
 47.     Suomen Lukiolaisten liitto
 48.     Suomen Partiolaiset
 49.     Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys
 50.     Suomen Rauhanturvaajaliitto
 51.     Suomen Sadankomitealiitto
 52.     Suomen Setlementtiliitto
 53.     Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto
 54.     Suomen Sovittelufoorumi SSF
 55.     Suomen Terveydenhoitajaliitto
 56.     Suomen YK-nuoret
 57.     Svensk Ungdom
 58.     Tampereen YK-yhdistys TAYK ry
 59.     Teollisuusliitto
 60.     Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 61.     Turun YK-yhdistys
 62.     Työväen Sivistysliitto
 63.     Valtiotieteellinen yhdistys
 64.     Vammaiskumppanuus ry
 65.     Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
 66.     Vasemmistonuoret
 67.     Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO
 68.     Zonta International Piiri 20

Paikallisyhdistykset

Pääosin nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa suositut paikallisyhdistyksemme toimivat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. YK-yhdistykset, kuten YK-liittokin, tekevät YK:n päämääriä ja toimintaa tunnetuksi ja edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhanomaista toimintaa. Suomen YK-nuoret on paikallisyhdistysten oma kattojärjestö.

YK-liiton jäseneksi?

Yhteisöjäseneksemme voidaan hyväksyä jokainen päämääriämme kannattava, Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai paikallinen (rekisteröity) YK-yhdistys.

Liittyminen ja tiedustelut: helena.laukko [ät] ykliitto.fi

YK-liiton jäsenjärjestöt kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä.

Henkilö- ja kannatusjäsenille on olemassa oma YK:n ystävät -verkosto.