Jäsenjärjestöt ja paikallisyhdistykset

Suomen YK-liitto on järjestöjen yhteistyöjärjestö, joka tukee ja tekee tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita.

Jäsenjärjestöt muodostavat myös YK-liiton hallituksen.

Yksityishenkilöt voivat olla mukana YK-liiton toiminnassa joko olemalla jäseniä jossain jäsen- tai paikallisjärjestössä tai liittymällä YK:n ystävät -verkostoon.

Suomen YK-liiton jäsenjärjestöt ovat tällä hetkellä:

 1.     Abilis-säätiö
 2.     AIESEC
 3.     Akava
 4.     Ammattiliitto Pro
 5.     Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto
 6.     BADO Nuoriso ry
 7.     Biologian ja maantieteen opettajien liitto
 8.     Demarinuoret
 9.     Eurooppanaiset
 10.     ESN Eurooppanuoret
 11.     Filha ry
 12.     Finlands Svenska Skolungdomsförbund
 13.     Finnish Model United Nations Society ry (FinMUN)
 14.     Helsingin YK-nuoret
 15.     Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto
 16.     HYVA ry
 17.     Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry
 18.     JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
 19.     Jyväskylän YK-yhdistys JyYK
 20.     Kaakkois-Suomen YK-yhdistys
 21.     Kansallinen lastenliitto
 22.     Kansallinen Sivistysliitto
 23.     Kansalliset Maahanmuuttajat - KAMUT ry
 24.     Kansan Sivistystyön liitto
 25.     Keskustanuoret
 26.     Keskustan Opiskelijaliitto
 27.     Kokoomuksen Nuorten liitto
 28.     Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
 29.     Lasten ja nuorten elokuvayhdistys LNEY
 30.     Lastensuojelun Keskusliitto
 31.     Liikunnan kehitysyhteistyö LIIKE
 32.     Lukukeskus - Läscentrum ry
 33.     Maaseudun Sivistysliitto
 34.     Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 35.     Marttaliitto
 36.     Naisjärjestöjen Keskusliitto
 37.     Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
 38.     Nuorten Kotkien Keskusliitto
 39.     Opetusalan ammattijärjestö OAJ
 40.     Oulun YK-yhdistys
 41.     Palvelualojen ammattiliitto PAM
 42.     SAKKI
 43.     Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat
 44.     Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK
 45.     Suomen Esperantoliitto
 46.     Suomen Kansanopistoyhdistys
 47.     Suomen Kristillinen rauhanliike
 48.     Suomen Lukiolaisten liitto
 49.     Suomen Partiolaiset
 50.     Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys
 51.     Suomen Rauhanturvaajaliitto
 52.     Suomen Sadankomitealiitto
 53.     Suomen Setlementtiliitto
 54.     Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto
 55.     Suomen Sovittelufoorumi SSF
 56.     Suomen Terveydenhoitajaliitto
 57.     Suomen YK-nuoret
 58.     Svensk Ungdom
 59.     Tampereen YK-yhdistys TAYK ry
 60.     Teollisuusliitto
 61.     Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 62.     Turun YK-yhdistys
 63.     Työväen Sivistysliitto
 64.     Valtiotieteellinen yhdistys
 65.     Vammaiskumppanuus ry
 66.     Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
 67.     Vasemmistonuoret
 68.     Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO
 69.     Zonta International Piiri 20

Paikallisyhdistykset

Pääosin nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa suositut paikallisyhdistyksemme toimivat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. YK-yhdistykset, kuten YK-liittokin, tekevät YK:n päämääriä ja toimintaa tunnetuksi ja edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhanomaista toimintaa. Suomen YK-nuoret on paikallisyhdistysten oma kattojärjestö.

YK-liiton jäseneksi?

Yhteisöjäseneksemme voidaan hyväksyä jokainen päämääriämme kannattava, Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai paikallinen (rekisteröity) YK-yhdistys.

Liittyminen ja tiedustelut: helena.laukko [ät] ykliitto.fi

YK-liiton jäsenjärjestöt kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä.

Henkilö- ja kannatusjäsenille on olemassa oma YK:n ystävät -verkosto.