Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Finland blev medlem i FN år 1955 och därmed en del av ett globalt system där också de mänskliga rättigheterna är ett centralt element. I FN:s stadga definieras de mänskliga rättigheterna som en av FN:s tre grundpelare. De två andra pelarna är fred och säkerhet, samt utveckling.Genom medlemskapet fick också Finland tillgång till FN:s konventionssystem och dess talrika människorättskonventioner.

Inledning: Sirpa Rautio, direktör av Människorättscentret

Obs! Publikationerna är gratis, men postavgift tillkommer på beställningar på över 3 stycken. Du kan beställa högst 40 st per gång. Paketet skickas till Matkahuoltos serviceställe närmast dig och postavgiften på 10,90 € betalas där. På Matkahuoltos egna serviceställen kan du kan betala med kontant, med Debit/Credit-betalkort, bankkort, Visa Electron-kort samt följande kreditkort: Visa, Mastercard och Eurocard. Hos Matkahuoltos ombud och paketserviceställe kan betalningssätten variera.