Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin ja tule YK-klubille »

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Finland blev medlem i FN år 1955 och därmed en del av ett globalt system där också de mänskliga rättigheterna är ett centralt element. I FN:s stadga definieras de mänskliga rättigheterna som en av FN:s tre grundpelare. De två andra pelarna är fred och säkerhet, samt utveckling.Genom medlemskapet fick också Finland tillgång till FN:s konventionssystem och dess talrika människorättskonventioner.

Inledning: Sirpa Rautio, direktör av Människorättscentret

Obs! Publikationerna är gratis, men postavgift tillkommer på beställningar på över 3 stycken. Du kan beställa högst 40 st per gång. Paketet skickas till Matkahuoltos serviceställe närmast dig och postavgiften på 10,90 € betalas där. På Matkahuoltos egna serviceställen kan du kan betala med kontant, med Debit/Credit-betalkort, bankkort, Visa Electron-kort samt följande kreditkort: Visa, Mastercard och Eurocard. Hos Matkahuoltos ombud och paketserviceställe kan betalningssätten variera. 

Tuotteet

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna