Mikä YK-liitto -pääkuva

OM OSS

Finlands FN-förbund är en medborgarorganisation som fokuserar på FN-temata. Förbundet främjar genom sitt breda påverkansnätverk ett internationellt samarbete, där ingen lämnas utanför. Vår vision är att genom samarbete uppnå ett starkt FN och en hållbar framtid.

Vi arbetar för en bättre värld

Finlands FN-förbund är en medborgarorganisation som informerar om och stöder Förenta Nationernas verksamhet och principer. FN är världens största fredsorganisation, som främjar mänskliga rättigheter, en hållbar utveckling samt fred och säkerhet i världen. Finlands FN-förbund arbetar med samma målsättningar med sin egen informations-, utbildnings- och påverkansverksamhet.

Vi i Finlands FN-förbund arbetar för  att Finland ska vara en stark aktör i FN och främja global solidaritet genom FN. I Finlands FN-förbunds verksamhet ingår medlems- och lokalföreningar, inalles närmare 70 finländska organisationer. Privatpersoner kan ansluta sig till FN:s vänner. Skolor är välkomna med i nätverket av FN-skolor.

Finlands FN-förbund ingår inte i det offentliga FN-systemet. Finlands FN-förbund tilldelades år 2013 en särskild, konsultativ ställning i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC).

YK:n ystävät keskustelevat YK-klubeilla

Vi påverkar

 • Vi påverkar med vår sakkunskap i olika förhandlingsdelegationer och komissioner och på FN-möten.
 • Vi ger utlåtanden, föreläsningar och intervjuer och träffar beslutsfattare.
 • Vi informerar om målen för en hållbar utveckling och samarbetet bl.a i FN:s vänner i riksdagen och i andra kanaler.
 • Vi arbetar inom ramen för våra internationella nätverk och följer FN:s verksamhet och beslutsfattande.

Vi informerar

 • Vi öppnar upp om FN-frågor med nyheter, podcasts och information ℹ sociala medier.
 • Vi berättar för elever, studerande, lärare och den stora allmänheten tydligt och på ett allmänt plan om målen för en hållbar utveckling, FN-dagarna, förverkligandet av de mänskliga rättigheterna,  FN och om konflikter.
 • Vi tar också upp de goda nyheterna i världen och resultaten av utvecklingssamarbetet.
 • Vi publicerar information på YK-liitto.fi och globalis.fis nätsidor.
 • Vi arrangerar webinarier och diskussionstillfällen.
Maapallo käsissä
Kuva: Manuel Elias / UN Photo.

Vi utbildar

 • Vi producerar kvalitativt undervisningsmaterial om FN-teman. Svenskt material och uppgifter att beställa hittar du här.
 • Vi erbjuder vidareutvildning för lärare.
 • Vi producerar nätkurser om hållbar utveckling för olika målgrupper.
 • Världsmedborgarens mognadsprov kan utföras av vem som helst!

Vi främjar hållbar utveckling i Östafrika

FN-förbundet bygger ne hållbar utveckling i Kenya, Tanzania och Uganda.

 • Vi främjar medborgarorganisationernas kunnande och påverkningsmöjligheter .
 • Vi påverkar beslutsfattare.
 • Vi utvecklar kunskaper om och deltagande i en hållbar utveckling bland ungdomar.
 • Vi arrangerar klubbar för journalister om hållbar utveckling  .
 • Vi informerar om hållbar utveckling genom mobilkurser.
 • Vi stöder trädplantering.

 

Osallistava videotyöpaja Tansaniassa
Kuva: InsightShare.

Kontaktuppgifter

Finlands FN-förbund
Broholmsgatan 4, 7. vån
FIN - 00530 Helsingfors

+358 44 781 0300
toimisto@ykliitto.fi

Telefontid på tisdagarna och torsdagarna kl 9-11

Personalen

Verksamhetsledare
Helena Laukko
tel. +358 44 781 0303
helena.laukko [ät] ykliitto.fi (helena[dot]laukko[at]ykliitto[dot]fi)

Ansvarig för politisk påverkan
Jenni Kauppila
tel. +358 44 781 0302
jenni.kauppila [ät] ykliitto.fi (jenni[dot]kauppila[at]ykliitto[dot]fi)

Utbildingsansvarig, expert på mänskliga rättigheter
Rosa Puhakainen-Mattila
tel. +358 44 781 0306
rosa.puhakainen-mattila [ät] ykliitto.fi (rosa[dot]puhakainen-mattila[at]ykliitto[dot]fi)

Ansvarig för kommunikation
Elina Laiho
tel. +358447810301
elina.laiho [ät] ykliitto.fi (elina[dot]laiho[at]ykliitto[dot]fi)

Organisationskoordinator
Camilla Ojala
tel. +358 44 781 0300
camilla.ojala [ät] ykliitto.fi

I materialproduktionen och informationsverksamheten har vi fått stöd från utrikesministeriets resurser för utvecklingssamarbetet. FN-förbundet ansvarar för innehållet.