Mikä YK-liitto -pääkuva

OM OSS

Finlands FN-förbund är en medborgarorganisation som fokuserar på FN-temata. Förbundet främjar genom sitt breda påverkansnätverk ett internationellt samarbete, där ingen lämnas utanför. Vår vision är att genom samarbete uppnå ett starkt FN och en hållbar framtid.

Vi arbetar för en bättre värld

Finlands FN-förbund är en medborgarorganisation som informerar om och stöder Förenta Nationernas verksamhet och principer. FN är världens största fredsorganisation, som främjar mänskliga rättigheter, en hållbar utveckling samt fred och säkerhet i världen. Finlands FN-förbund arbetar med samma målsättningar med sin egen informations-, utbildnings- och påverkansverksamhet.

Vi i Finlands FN-förbund arbetar för  att Finland ska vara en stark aktör i FN och främja global solidaritet genom FN. I Finlands FN-förbunds verksamhet ingår medlems- och lokalföreningar, inalles närmare 70 finländska organisationer. Privatpersoner kan ansluta sig till FN:s vänner. Skolor är välkomna med i nätverket av FN-skolor.

Finlands FN-förbund ingår inte i det offentliga FN-systemet. Finlands FN-förbund tilldelades år 2013 en särskild, konsultativ ställning i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC).

    YK:n ystävät keskustelevat YK-klubeilla

    Vi påverkar

    • Vi påverkar med vår sakkunskap i olika förhandlingsdelegationer och komissioner och på FN-möten.
    • Vi ger utlåtanden, föreläsningar och intervjuer och träffar beslutsfattare.
    • Vi informerar om målen för en hållbar utveckling och samarbetet bl.a i FN:s vänner i riksdagen och i andra kanaler.
    • Vi arbetar inom ramen för våra internationella nätverk och följer FN:s verksamhet och beslutsfattande.

    Vi informerar

    • Vi öppnar upp om FN-frågor med nyheter, podcasts och information ℹ sociala medier.
    • Vi berättar för elever, studerande, lärare och den stora allmänheten tydligt och på ett allmänt plan om målen för en hållbar utveckling, FN-dagarna, förverkligandet av de mänskliga rättigheterna,  FN och om konflikter.
    • Vi tar också upp de goda nyheterna i världen och resultaten av utvecklingssamarbetet.
    • Vi publicerar information på YK-liitto.fi och globalis.fis nätsidor.
    • Vi arrangerar webinarier och diskussionstillfällen.
    Maapallo käsissä
    Kuva: Manuel Elias / UN Photo.

    Vi utbildar

    • Vi producerar kvalitativt undervisningsmaterial om FN-teman. Svenskt material och uppgifter att beställa hittar du här.
    • Vi erbjuder vidareutvildning för lärare.
    • Vi producerar nätkurser om hållbar utveckling för olika målgrupper.
    • Världsmedborgarens mognadsprov kan utföras av vem som helst!

    Vi främjar hållbar utveckling i Östafrika

    FN-förbundet bygger ne hållbar utveckling i Kenya, Tanzania och Uganda.

    • Vi främjar medborgarorganisationernas kunnande och påverkningsmöjligheter .
    • Vi påverkar beslutsfattare.
    • Vi utvecklar kunskaper om och deltagande i en hållbar utveckling bland ungdomar.
    • Vi arrangerar klubbar för journalister om hållbar utveckling  .
    • Vi informerar om hållbar utveckling genom mobilkurser.
    • Vi stöder trädplantering.

     

    Osallistava videotyöpaja Tansaniassa
    Kuva: InsightShare.

    Kontaktuppgifter

    Finlands FN-förbund
    Broholmsgatan 4, 7. vån
    FIN - 00530 Helsingfors

    +358 44 781 0300
    toimisto@ykliitto.fi

    Telefontid på tisdagarna och torsdagarna kl 9-11

    Personalen

    Verksamhetsledare
    Helena Laukko
    tel. +358 44 781 0303
    helena.laukko [ät] ykliitto.fi

    Ansvarig för politisk påverkan
    Jenni Kauppila
    tel. +358 44 781 0302
    jenni.kauppila [ät] ykliitto.fi

    Utbildingsansvarig, expert på mänskliga rättigheter
    Rosa Puhakainen-Mattila
    tel. +358 44 781 0306
    rosa.puhakainen-mattila [ät] ykliitto.fi

    Koordinator för global utbildning
    Heidi Saarinen
    tel. +358 44 781 0307
    heidi.saarinen [ät] ykliitto.fi

    Ansvarig för kommunikation
    Elina Laiho
    elina.laiho [ät] ykliitto.fi

    Organisationskoordinator
    Camilla Ojala
    tel. +358 44 781 0300
    camilla.ojala [ät] ykliitto.fi

    I materialproduktionen och informationsverksamheten har vi fått stöd från utrikesministeriets resurser för utvecklingssamarbetet. FN-förbundet ansvarar för innehållet.