YK Suomessa

YK on monenkeskisen yhteistyön järjestelmä, joka koostuu useista eri toimielimistä ja alajärjestöistä, rahastoista ja yhteistyökumppaneista. New Yorkissa, Genevessä ja Nairobissa, Wienissä ja Haagissa toimivat YK:n päätoimielimet ohjaavat järjestelmän työtä ja kokoavat yhteen työn tulokset. Suomeen ja suomalaisille YK on tullut tutuksi vuosien mittaan erityisesti YK:ta tukevien kansalaisjärjestöjen kautta.

YK-toimijoita

 

YK:hon liittymisen jälkeen Suomi on liittynyt myös useisiin sen alajärjestöihin, joista osalla on Suomessa toimielimiä. Tällaisia ovat mm. opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta vuonna 1957 perustettu kansallinen Suomen UNESCO-toimikunta sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama Suomen ILO-neuvottelukunta.

Suomen YK-liitto on ensimmäinen Suomeen perustettu YK:n toimintaa tukeva kansalaisjärjestö. Suomen Pakolaisapu perustettiin vuonna 1965, Suomen Unicef toimikunta 1967 ja Suomen UN Women perustettiin vuonna 1981 Suomen UNIFEM nimisenä yhdistyksenä. YK:n toimintaa omalla toimialallaan tukevat myös monet muut järjestöt kuten esimerkiksi Väestöliitto, Suomen Rauhanturvaajaliitto sekä Suomen YK-nuoret.

UNDP Maailma kylässä
Maailma kylässä -festivaali kokosi YK-toimijoita yhteiseen YK-kylään vuonna 2018. Kuva: Suomen YK-liitto.

Edellä mainittujen lisäksi Suomessa toimii neljä YK-järjestelmään kuuluvaa maatoimistoa ja ajatushautomoa: YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitos UNU-WIDER, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM), YK:n projektipalvelujen toimiston vaikuttamissijoitusohjelma (UN Office for Project Services, UNOPS) sekä Aalto-yliopiston yhteydessä toimiva YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL. Lisäksi Suomessa toimii YK:n kehitysohjelman (UNDP) tiedotustoimisto.

Suomenkielistä YK-tietoutta tuottaa Brysselissä sijaitseva YK:n Länsi-Euroopan alueellinen tiedotuskeskus UNRIC. Useilla YK-järjestöillä on Pohjoismaissa myös omat alueelliset toimistot, jotka toimivat joko Kööpenhaminan YK-kaupungissa (UN-City) tai Tukholmassa.

Yksi YK maailmalla ja Suomessa

YK pyrkii tehostamaan toimintaansa ”One UN” ohjelmalla, jonka tavoitteena on parantaa koordinointia, tehokkuutta ja yhteistyötä YK:n järjestelmän sisällä. Kööpenhaminan UN-City on tästä hyvä esimerkki. Useiden eri YK järjestöjen kokoontuminen saman katon alle ei pelkästään säästä hallinnollisia kustannuksia, vaan myös helpottaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Keväällä 2020 Suomessa toimivat YK-järjestöt, ajatushautomot ja yhteistyökumppanit perustivat Suomeen Yhden YK:n koordinaatioryhmän (One UN in Finland Coordination Group), jonka sihteeristönä toimii Suomen YK-liitto. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä vahvistaa YK:n näkyvyyttä Suomessa. Sivustoltamme on kaikkien koordinaatioryhmään kuuluvien järjestöjen esittely.

OneUn Suomi
One UN Suomi -verkoston kokous tammikuussa 2020. Kuva: Jaana Hirsikangas.