Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeuksien voitto?

Mitä opin

Tutustutaan ihmisoikeuksien julistukseen ja pohditaan ihmisoikeuksien toteutumista maailmassa.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, HY, ET, FI, OPO

Ohjeet:

Ajatuksen herättelemiseksi katsokaa yhdessä aluksi yllä oleva video ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä. Jakautukaa 3-4 henkilön ryhmiin. Valitkaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta yksi artikla/ryhmä. Opettaja huolehtii, että artiklat jakautuvat ryhmien kesken tasaisesti. Etsikää netistä uutisia, kuvia ja muita artikkeleja liittyen valitsemaanne artiklaan. Arvioikaa oikeuden toteutumista keräämänne aineiston perusteella. Kertooko kuva tai uutinen epäkohdista vai positiivisista saavutuksista?  

Kootkaa valitsemistanne uutisista ja kuvista diaesitys. Otsikoikaa esitys artiklan mukaan. Esitelkää työt vuorotellen luokassa. 

Pohtikaa lopuksi yhdessä: 

  • Mikä on arvionne kyseisen ihmisoikeuksien tilasta tämän päivän maailmassa? 

  • Havaitsetteko alueellisia eroja ihmisoikeuksien toteutumisen ja/tai toteutumattomuuden asteessa? 

  • Mitkä oikeudet toteutuvat heikoiten, entä mitkä parhaiten? 

  • Kuka on useimmiten ihmisoikeusloukkauksen uhri? 

  • Tarvittaisiinko 2020-luvulla uusia ihmisoikeuksia? 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus