Ihmisoikeustehtävä

IHMISOIKEUKSIEN PÄIVÄ: Minulla on sananvapaus

Mitä opin

Pohditaan oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta.

Tehtävän kuvaus


Ohjeet:

Sananvapaus on perustavanlaatuinen, jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa sananvapautta on mahdollista rajoittaa. Sananvapauden varjolla ei saa tietoisesti vahingoittaa toisten perusoikeuksia tai mainetta. Sanavapautta on mahdollista rajoittaa myös kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin ollessa uhattuina. 

Pohtikaa pareittain tai pienissä ryhmissä sananvapautta ja sananvapauden rajoja. Valitkaa kirjuri, joka kirjoittaa keskustelun aikana muutamia pointteja ylös.

  • Mitä tarkoittaa sananvapaus?  
  • Keksittekö tilanteen, jossa sananvapautta voi rajoittaa? 
  • Mitä riskejä sananvapauden rajoittamiseen voi liittyä? 
  • Missä kaikkialla sananvapauden oikeudet ja velvollisuudet pätevät? 
  • Mitä sananvapaus tarkoittaa sinun elämässäsi?  

Kun pienryhmät ovat keskustelleet ja kirjanneet keskustelunsa sisältöjä ylös, käydään pienryhmätyöskentelyn tuloksia läpi koko luokan kesken. Jokainen ryhmä esittelee vuorollaan mitä ovat keskustelleet, ja lopuksi koko luokka keskustelee mitä harjoitteesta jäi mieleen, ja mitä uutta oppi.