Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeuksien merkkipaalut

Mitä opin

Tutustutaan ihmisoikeuksien julistukseen ja pohditaan ihmisoikeuksien toteutumista.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, HY, ET, FI, OPO

Ohje:

Ajatuksen herättelemiseksi katsokaa yhdessä aluksi yllä oleva video ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä. Tutustukaa pareittain tai pienryhmissä ihmisoikeuksien julistukseen. Opettaja jakaa teidät 3-4 henkilön ryhmiin. Pohtikaa ryhmissä, miten julistuksen oikeudet ovat toteutuneet Suomessa ja maailmalla.  

Lähtekää tämän jälkeen ryhmässä luomaan aikajanaa, johon merkitsette ihmisoikeuksien toteutumisen merkkipaaluja, ja muita merkittäviä hetkiä ihmisoikeuksien historiassa. Voitte tehdä aikajanan paperille, tai diaesityksenä.  

Ihmisoikeuksien merkkipaaluiksi voitte merkitä esimerkiksi: 

  • Kansalaisoikeuksien myöntäminen afroamerikkalaisille Yhdysvalloissa 
  • Apartheidin kaatuminen Etelä-Afrikassa 
  • Äänioikeus naisille Sveitsissä 
  • Homoseksuaalisen kriminalisoinnin poistaminen Suomessa 

Kun aikajanat on tehty, esitelkää ne muulle luokalle. Kun esittelyt on tehty, pitäkää koko luokan kesken harjoitteelle loppukeskustelu.  

Pohtikaa esimerkiksi: 

  • Mitä tapahtumia merkkipaalujen saavuttamiseen liittyy? Tarkastelkaa maailmanpoliittisia tilannetta ja suurvaltojen suhteita. Mitä havaitsette? 
  • Miten ihmisoikeuksien tilanne on muuttunut 1940-luvulta nykypäivään? 
  • Missä on yhä puutteita? 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Asiasanat