Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet banneri

Kestävä kehitys - Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita on yhteensä 17. Alatavoitteita on yhteensä 169.

Yllä olevat ikonit on suomennettu Suomen YK-liiton, ulkoministeriön ja YK:n alueellisen tiedotuskeskuksen yhteistyönä.

Ladattavat versiot kuvakkeista löydät tästä ja tavoitekortit löytyvät tästä.

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ne sitovat niin köyhiä kuin rikkaitakin maita eli ne ovat universaaleja. Tarkoituksena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudelinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan  ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Lisäksi poistetaan maailmasta äärimmäinen köyhyys kaikissa muodoissaan.

Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä ja ne linkittyvät tiiviisti toisiinsa: yhtäkään tavoitetta ei voi tavoitella toisen kustannuksella. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen tarvitaankin niin valtioita, päättäjiä kuin kansalaisiakin.

Kestävän kehityksen kurssit

Kestävä kehitys haltuun -kurssilogo
Kuva: YK-liitto.

Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssi

Syvennä tietämystäsi kestävästä kehityksestä, Agenda2030-ohjelman tavoitteista ja keinoista, kuinka ne toteutetaan. Kurssi sisältää tietoa, tilastoja ja taustaa kestävän kehityksen tavoitteista ja toteutumisen vaatimista toimenpiteistä. Ilmoittaudu Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssille

Kestävä kehitys kunnissa

Agenda 2030 ja kunnat

Uusi tehokurssi sisältää ajankohtaista tietoa ja taustaa kestävän kehityksen tavoitteista ja toteutumisesta. Suomalaisten kuntien rooli kestävän kehityksen tekijöinä on nostettu esiin kurssin esimerkeissä. Kestävän kehityksen Agenda 2030 ja kunnat -verkkokurssi

kestävän kehityksen tavoitteet koulussa

Opettajat

Ilmainen kestävän kehityksen verkkokurssi vain opettajille ja rehtoreille. Opettajille tehty verkkokurssi (3 op) syventää ymmärrystä siitä, kuinka ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous liittyvät toisiinsa ja kestävän kehityksen kokonaisuuteen. Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä

Kestävä kehitys

Ajankohtaista kestävästä kehityksestä

Kestävä kehitys haltuun -kurssilogo
Kuva: YK-liitto.

Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssi

Syvennä tietämystäsi kestävästä kehityksestä, Agenda2030-ohjelman tavoitteista ja keinoista, kuinka ne toteutetaan. Kurssi sisältää tietoa, tilastoja ja taustaa kestävän kehityksen tavoitteista ja toteutumisen vaatimista toimenpiteistä. Lue lisää Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssista

Opi lisää

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen seuranta

Valtioneuvoston kanslian teettämä kokopitkä, epävirallinen suomennos Kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta (Agenda2030) alatavoitteineen.

Kestävän kehityksen tavoitteita kuvaavan pyörenä ikonin mukaan valmistettu pinssi

Kestävän kehityksen pinssit

Näytä sinäkin, että kannatat kestävän kehityksen tavoitteita! Pinssi kuvaa tavoitteita, joita on yhteensä 17. Pinssissä on magneettikiinnitys. Pinssit verkkokaupasta