Maanpäällinen elämä

Tavoite 15: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä
YK-liiton mukaan Suomen heikkouksiin, kuten luonnonvarojen ylikulutukseen ei paneuduta vielä riittävällä vakavuudella. Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Luonnon monimuotoisuuden häviämistä tapahtuu hälyttävällä vauhdilla. Suurimmassa vaarassa ovat korallien, sammakkoeläimien ja käpypalmujen ryhmiin kuuluvat lajit: koralliriutat ovat vaarassa kadota kokonaan vuoteen 2050 mennessä, sammakkoeläimistä 41 prosenttia on luokiteltu vaarantuneiksi ja maailman vanhimpiin siemenkasveihin kuuluvat käpypalmut ovat vaarassa elinympäristöjensä –  tropiikin metsien – tuhoutumisen vuoksi. 

Laiton villieläinten ja niiden osien sekä kasvien kauppa vaikeuttavat luonnonsuojelua ja vaarantavat monia lajeja. Salametsästys ja laiton villieläinten- ja kasvien kauppa toimii usein osana järjestäytynyttä rikollisuutta. Vuonna 2013 laittoman kaupan takavarikoista 70 prosenttia koski norsunluuta, ruusupuuta, sarvikuonojen sarvea ja matelijoita. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin