Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Maanpäällinen elämä

Tavoite 15: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Luonnon monimuotoisuuden häviämistä tapahtuu hälyttävällä vauhdilla. Suurimmassa vaarassa ovat korallien, sammakkoeläimien ja käpypalmujen ryhmiin kuuluvat lajit: koralliriutat ovat vaarassa kadota kokonaan vuoteen 2050 mennessä, sammakkoeläimistä 41 prosenttia on luokiteltu vaarantuneiksi ja maailman vanhimpiin siemenkasveihin kuuluvat käpypalmut ovat vaarassa elinympäristöjensä –  tropiikin metsien – tuhoutumisen vuoksi. 

Laiton villieläinten ja niiden osien sekä kasvien kauppa vaikeuttavat luonnonsuojelua ja vaarantavat monia lajeja. Salametsästys ja laiton villieläinten- ja kasvien kauppa toimii usein osana järjestäytynyttä rikollisuutta. Vuonna 2013 laittoman kaupan takavarikoista 70 prosenttia koski norsunluuta, ruusupuuta, sarvikuonojen sarvea ja matelijoita. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin