Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Kestävät tuotanto- ja kulutustavat ovat keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle ja niiden suhteen ollaan tällä hetkellä pahasti jäljessä. Valtiot ovat sitoutuneet ilman, veden ja maaperän saastumisen vähentämiseen erilaisten kansainvälisten ympäristösopimusten puitteissa. Nämä sopimukset ovat otsonikerroksen suojeluun tähtäävä Montrealin pöytäkirja, vaarallisten jätteiden kansainvälistä siirtoa ja käsittelyä säätelevä Baselin sopimus, vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskeva Rotterdamin sopimus, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman sopimus sekä elohopeaa koskeva Minamatansopimus. Montrealin sopimus on ollut menestys ja sen avulla otsonikato on saatu pysäytettyä. Muiden sopimusten osalta valtiolla on vielä runsaasti tekemistä velvotteidensatäyttämisessä. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin