Puhdas vesi ja sanitaatio

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Ylivoimaisesti suurin osa vedestä kuluu maataloudessa. Keskimäärin maailmassa maatalouden osuus vesivarojen kulutuksesta on 70 prosenttia, mutta joissain taloudellisesti vähiten kehittyneissä maissa tämä osuus nousee jopa 95 prosenttiin. Kotitalouksien käytössä oleva vesi kattaa noin kaksi prosenttia ihmiskunnan vedenkulutuksesta ja teollisuuden käytössä oleva vesi noin neljä prosenttia. 

663 miljoonalla ihmisellä ei ole tällä hetkellä kunnollisen juomaveden lähdettä, ja turvallisesti hoidetut saniteettitilat puuttuvat 2,4 miljardilta ihmiseltä. Yli 80 prosenttia maailman jätevesistä lasketaan edelleen puhdistamattomana jokiin, järviin ja meriin, mikä aiheuttaa vaaraa sekä ihmisille että ympäristölle. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin