Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Nuorisotyöttömyys on yksi suurista haasteista kaikkialla. Keskimäärin nuoria on kolme kertaa enemmän työttöminä kuin aikuisia, mutta erityisen suuri haaste maissa, jossa suuret ikäluokat ovat nuorisoa. Erityisen korkeaa – yli 25 prosenttia – nuorisotyöttömyys on Pohjois-Afrikassa, Lähi-Idässä ja Kaukasuksella. Nuoret naiset ovat nuoria miehiä todennäköisemmin työelämän ulkopuolella. 

Työn tuottavuuden kasvu (mittarina BKT/työntekijä) on laskenut rajusti finanssikriisin 2008–2009 jälkeen kaikkialla maailmassa Oseaniaa, Australiaa ja Uutta-Seelantia lukuun ottamatta. Se vaikuttaa kielteisesti tämän tavoitteen saavuttamiseen. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin