Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Nuorisotyöttömyys on yksi suurista haasteista kaikkialla. Keskimäärin nuoria on kolme kertaa enemmän työttöminä kuin aikuisia, mutta erityisen suuri haaste maissa, jossa suuret ikäluokat ovat nuorisoa. Erityisen korkeaa – yli 25 prosenttia – nuorisotyöttömyys on Pohjois-Afrikassa, Lähi-Idässä ja Kaukasuksella. Nuoret naiset ovat nuoria miehiä todennäköisemmin työelämän ulkopuolella. 

Työn tuottavuuden kasvu (mittarina BKT/työntekijä) on laskenut rajusti finanssikriisin 2008–2009 jälkeen kaikkialla maailmassa Oseaniaa, Australiaa ja Uutta-Seelantia lukuun ottamatta. Se vaikuttaa kielteisesti tämän tavoitteen saavuttamiseen. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin