Planeetan rajat

Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista. Planeettamme ei ole ehtymätön raaka-ainevarasto. Päin vastoin, ihmisen toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

Vuonna 2012, juuri ennen Rio de Janeirossa pidettyä kestävän kehityksen huippukokousta, maailman tiedeyhteisö otti poikkeuksellisen näkyvästi kantaa tähän asiaan. Tieteentekijöiden viesti päättäjille oli, että ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolla ovat niin merkittävät, että voidaan sanoa, että olemme siirtyneet kokonaan uuteen geologiseen aikakauteen.

Tätä aikakautta he kutsuivat 'ihmisen aikakaudeksi' (antroposeeni), koska ihmisen toiminnan vuoksi ilmasto muuttuu nopeasti, meret happamoituvat ja kokonaiset ekosysteemit katoavat. 

Vaarassa eivät ole vain eläimet ja kasvit – myös ihmiset kärsivät yhä enemmän luonnon heikentyneestä tilasta. Meidän on toimittava nyt, tai maapallo ei enää pian ole hyvä koti ihmisillekään!

Planeetan rajat -malli suomennettuna
Planeetan rajat -malli suomennettuna Kuva: SYKLI.

Planeetan rajoja tarkasteleva (Stockholm Recilience Institutissa kehitetty) malli kuvaa, kuinka maailmanlaajuinen kulutus ja tuotanto vaarantavat sekä luonnon että ihmisen hyvinvoinnin. Malli kuvaa hyvin maapallon vakautta sääteleviä ympäristötekijöitä. Se määrittelee kunkin prosessin osalta turvalliset rajat parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella. Turvallisen toiminnan alueilla ihmisten elämä on kestävän kehityksen mukaista. Jos rajat ylittyvät, seuraa todennäköisesti peruuttamattomia muutoksia ekosysteemeille ja ekosysteemipalveluille, joista ihmiset ovat riippuvaisia. 

Riskirajojen ylityttyä siirrytään alueelle, jossa äkillisistä ja haitallisista muutoksista tulee todennäköisiä. Vaikka rajojen ylittämisen vaikutuksista ei ole täyttä tieteellistä varmuutta, nykyisen analyysin mukaan jo neljä riskirajaa on ylitetty. Maailmanlaajuiset vaikutukset ja niiden ihmisille aiheuttamat riskit ovat jo nähtävissä ilmastonmuutoksessa, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisessä, typpi- ja fosforipäästöissä sekä maankäytön muutoksissa. Joidenkin arvioiden mukaan myös makean veden käytössä on monilla alueilla ylitetty riskiraja. Ylityksillä on jo näkyviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ruoan, veden ja energian saatavuuteen.