Ei köyhyyttä

Tavoite 1: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.

Tavoite 1: Ei köyhyyttä
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Vaikka köyhyys on vähentynyt huomattavasti, vuonna 2013 arviolta 767 miljoonaa ihmistä eli edelleen äärimmäisessä köyhyydessä. Äärimmäinen köyhyys tarkoittaa sitä, että ihminen alle 1,90 dollarilla päivässä – raja on korotettu tähän 1,25 dollarista hintatason muutosten myötä. 

Työtätekevien ihmisten köyhyys on myös vähentynyt, mutta globaalisti yhä 10 % töissä olevista eli perheineen köyhyydessä vuonna 2016. Nuorista tähän ryhmään kuuluu erityisen suuri osuus. 

Tässä tavoitteessa otetaan huomioon myös se, että köyhimmät ihmiset ovat usein kaikkien haavoittuvimpia ilmastoon liittyville ääri-ilmiöille sekä muille taloudellisille, sosiaalisille ja ympäristöön liittyville tuhoille ja katastrofeille. Siksi heidän resilienssiään, eli kykyään varautua ja sopeutua näihin katastrofeihin tulee parantaa. Tällä hetkellä luonnonkatastrofeista koituvat kustannukset ovat 250–300 miljoonaa dollaria vuodessa ja niistä kärsivät kohtuuttomasti pienet saarivaltiot ja vähiten kehittyneet maat.

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin