Edullista ja puhdasta energiaa

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa

Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

Maailmassa 80 prosenttia energiasta tulee fossiilisista polttoaineista – hiili, öljy ja kaasu – ja vain 10 prosenttia energiasta ei sisällä hiiltä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän pitäisi pystyä muuttamaan uusiutuvan ja uusiutumattoman energian osuudet päinvastaisiksi puolessa vuosisadassa. Erityisesti kehitysmaiden energiaratkaisujen rooli tulee olemaan merkittävä tässä tarvittavassa energiavallankumouksessa. Vuosina 2010–2014 tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto yli kaksinkertaistui globaalisti. 

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Uusiutuvan energian lisäys on kuitenkin keskittynyt sähköntuotantoon ja sähkötuotanto kattaa vain 20 prosenttia energiankulutuksesta. Lämmöntuotanto ja liikenne kattavat 80 prosenttia ja niiden osalta uusiutuvan energian osuuden lisäys oli vielä vaatimaton vuosina 2010–2014. Tärkeintä on kuitenkin energian tehokas käyttö eli energiansäästö. OECD:n energiajärjestön IEA:nmukaan energiansäästöllä voidaan leikata jopa 40 prosenttia globaalista energiantarpeesta vuosiin 2050–2060 mennessä. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin