Ei nälkää

Tavoite 2: Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.

Tavoite 2: Ei nälkää
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Maailmassa noin joka yhdeksäs, eli 821 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. (2017) YK:n arvioiden mukaan heidän määränsä kasvaa jopa 2 miljardilla vuoteen 2050 mennessä. Tämä johtuu muun muassa maailman väkiluvun kasvusta, ympäristön muutoksista sekä ruokailutottumusten muuttumisesta globalisaation ja kaupungistumisen myötä. 

Ruoantuotanto on myös merkittävä työllisyyden lähde: maatalous tarjoaa elinkeinon jopa 40 prosentille maailman väestöstä. Erityisen merkittävä sen rooli kehitysmaiden maaseudun köyhien asukkaille, joille se on suurin tulonlähde. Globaali ruokajärjestelmä on kuitenkin ollut viime vuosikymmenet merkittävässä murroksessa, jonka seurauksena ruoantuotanto on teollistunut ja keskittynyt yhä enemmän. Jo yli kaksi miljardia ihmistä on ainakin osittain tuontiruoasta riippuvaisia. Pienten tuottajien on ollut vaikea kilpailla ylikansallisten suuryritysten kanssa ja vaikka ruoan saatavuus on globaalisti korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin, se ei jakaudu tasaisesti. 

Lisäksi ruokahävikki on suurta: noin neljäsosa maailman ruoasta ei tule syödyksi hävikin takia, joka tapahtuu joko sadonkorjuussa ja varastoinnissa tai ruokaketjun loppupäässä, eli kuljetuksissa tai kotitalouksissa.

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin