Eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite 10: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Samaan aikaan kun tuloerot ovat maiden välillä ovat pienentyneet, eriarvoisuus maiden sisällä on kasvanut. Esimerkiksi kehitysmaissa tuloerot kasvoivat keskimäärin 11 prosenttia vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana. 

Globaalisti katsottuna vuosien 2011 ja 2015 välillä köyhimpään 40 prosenttiin kuuluvien ihmisten tulot kasvoivat nopeammin kuin kansalliset tulot keskimäärin.*Sen sijaan niissä maissa, joissa talouskasvu oli laskusuunnassa, köyhimmän 40 prosentin tulot laskivat kansallista keskiarvoa enemmän. Näin ollen voidaankin todeta, että köyhimpien talouksien tulot ovat tiukimmin sidoksissa yleiseen talouskasvuun ja laskusuhdanteissa köyhimmät kärsivät eniten. 

Köyhimpien maiden mahdollisuudet vaikuttaa kansainvälistä kauppaa koskevaan päätöksentekoon ja sitä sääteleviin normeihin ovat rikkaampia maita heikommat. Vaikka niiden äänestyskiintiöiden määrää kansainvälisissä rahoituslaitoksissa on pyritty nostamaan, käytännössä juuri mikään ei ole muuttunut vuodesta 2000. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin