Kestävän kehityksen valokuvanäyttely

Kestävän kehityksen valokuvanäyttely banneri
Video file

YK:n 70. yleiskokouksen avajaisten yhteydessä syyskuussa 2015 järjestetyssä huippukokouksessa maailman päättäjät sopivat uusista globaaleista kestävän kehityksen tavoitteista vuosille 2016-2030. Tavoitteet rakentuvat historian menestyksekkäimmän köyhyyden vähentämiseen tähtäävän ohjelman, vuosituhattavoitteiden, pohjalle. Uusien tavoitteiden päämäärä on köyhyyden poistaminen maailmasta kokonaan.

Merkittävää kestävän kehityksen tavoitteissa on erityisesti se, että niissä tunnustetaan asioiden keskinäisriippuvuus paremmin kuin missään muussa kansainvälisessä sopimuksessa aikaisemmin. Ne ovat myös vuosituhattavoitteita selvästi laajemmat ja luonteeltaan universaaleja, eli ne koskettavat meitä kaikkia.

17:llä kestävän kehityksen tavoitteella ja niiden 169:lla alatavoitteella pyritään kattamaan ihmisten ja planeetan hyvinvoinnin kannalta kaikki kriittiset kysymykset. Niissä kiinnitetään erityistä huomiota kehityksen perustavanlaatuisiin edellytyksiin: rauhaan ja turvallisuuteen, ympäristön hyvinvointiin ja
talouskasvun oikeudenmukaiseen jakautumiseen.

YK-liitto on koostanut YK:n valokuvapalvelun kuvista valokuvanäyttelyn, joka kertoo kestävän kehityksen tavoitteista.

Näyttelyn video- tai pdf-versiota saa hyödyntää opetus- ja sivistyskäyttöön lähde mainiten ja kokonaisena.