Kestävän kehityksen tavoitteet - tavoitekortit

Kestävä kehitys tavoitekortit

Kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) korttimuodossa. Jokainen kortti kertoo tiivistetysti tavoitteen sisällön. Tiedoston voi tulostaa ja leikata erillisiksi korteiksi, joita voi käyttää esimerkiksi opetuksen tukena.

Löydät vastaavan aineiston ruotsiksi täältä.