Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Valmistava teollisuus on pyrkinyt vähentämään aiheuttamiaan kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilidioksidipäästöt valmistettua yksikköä kohti vähenivätkin kaikissa suurimmissa tuottajamaissa vuosien 2004–2014 välillä. Toisaalta tuotannon siirtyminen halvempien kustannusten perässä Itä- ja Kaakkois-Aasiaan on aiheuttanut sen, että globaalisti tuotannon päästövähennyksiä ei ole vielä nähty. 

Kommunikaatiomahdollisuudet ovat parantuneet huomattavasti oletettua nopeammin ja matkapuhelinverkot kattavat jo lähes kaikki alueet. 95 prosenttia maailman väestöstä vuonna 2016 oli vähintään 2G-verkon ja 84 prosenttia 3G-verkon kantoalueella. Taloudellisesti vähiten kehittyneissä maissa vastaavat prosenttiluvut olivat 85 ja 52. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin