Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Kaupunkien kasvuvauhti on ollut ennennäkemätön. Nyt jo yli puolet maailman väestöstä, noin 4 miljardia ihmistä, asuu kaupungeissa. Vuonna 2030 kaupunkilaisten määrän ennustetaan ylittävän viisi miljardia.   

Kaupunkien kiivas kasvutahti on johtanut niiden suunnittelemattomaan kasvuun. Slummiutumisen ehkäisemiseksi on tehty kovasti töitä. Slummeissa asuvien ihmisten osuus kaikkien kaupunkilaisten määrästä onkin vähentynyt: vuonna 2000 osuus oli 28 prosenttia, ja se laski vuoteen 2015 mennessä 23 prosenttiin. Siitä huolimatta – väestönkasvusta ja kaupungistumisen kovasta tahdista johtuen – slummeissa asuvien ihmisten absoluuttinen määrä jatkoi kasvuaan ja nousi 792 miljoonasta 880 miljoonaan samalla aikavälillä. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin