kehitys

Uutinen

Uutisen oletuskuva

20.12.2011 Pääsihteeri Ban: Elämme historian käännekohdassa

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon luonnehtii kulunutta vuotta maailmanjärjestön näkökulmasta ainutlaatuiseksi. Tällä hän viittaa muun muassa arabikevääseen, Etelä-Sudanin syntyyn ja Myanmarin lupaaviin poliittisiin kehityksiin. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

27.10.2011 Suomen YK-liiton lausunto Suomen kehityspoliittiseen toimenpideohjelmaan 2011

Suomen kehityspolitiikan päätavoite on hallitusohjelman mukaisesti edelleen köyhyyden vähentäminen YK:n vuosituhattavoitteiden pohjalta kumppanimaiden tarpeita ja omistajuutta korostaen. Suomen YK-liitto pitää tätä painotusta hyvin tärkeänä ja katsoo, että oikeusperustaisen näkökulman läpileikkaavuus on kokonaisuudessaan mielekäs tapa lähestyä Suomen kehityspolitiikkaa. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

27.10.2011 Suomen YK-liiton lausunto Suomen kehityspoliittiseen toimenpideohjelmaan 2011

Suomen kehityspolitiikan päätavoite on hallitusohjelman mukaisesti edelleen köyhyyden vähentäminen YK:n vuosituhattavoitteiden pohjalta kumppanimaiden tarpeita ja omistajuutta korostaen. Suomen YK-liitto pitää tätä painotusta hyvin tärkeänä ja katsoo, että oikeusperustaisen näkökulman läpileikkaavuus on kokonaisuudessaan relevantti ja mielekäs tapa lähestyä Suomen kehityspolitiikkaa. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

20.10.2011 Maailman väkiluku ylittää ensi kuussa seitsemän miljardia

Maailman väkiluvun uskotaan ylittävän seitsemän miljardin asukkaan rajan lokakuun viimeisenä päivänä. Rajapyykin ylittymisen kynnyksellä YK on käynnistänyt tiedotuskampanjan, jonka avulla muistutetaan väestönkasvun aiheuttamista haasteista ja mahdollisuuksista. Kampanjalla pyritään myös aktivoimaan maiden hallituksia, yrityksiä ja mediaa käsittelemään asiaa. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.8.2011 Ruokakriisit Afrikan sarvessa toistuvat yhä useammin

Tieto Afrikan sarven kriisistä on levinnyt otsikoissa kesän aikana. Ruokakriisi ei ole kuitenkaan yllätys alueella ja viimeisimmät ruokakriisit koettiin vuosina 2006, 2008 ja 2009. Osassa Somaliaa tilanne on edennyt nälänhädäksi asti. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

23.8.2011 YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa edistytty merkittävästi

Useiden vuosituhattavoitteiden kohdalla on tapahtunut maailmanlaajuisesti merkittävää edistymistä, ilmenee tuoreesta YK-raportista. Heikoimmat ovat kuitenkin jäämässä tavoiteluvuista vaarallisesti jälkeen.YK:n pääsihteeri kehottaa maailman johtajia tehostamaan pyrkimyksiä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

22.6.2011 Afganistan on naiselle maailman vaarallisin maa

Afganistan lunastaa surullisen listan kärkipaikan naisiin kohdistetun väkivallan, köyhyyden ja puutteellisen terveydenhuollon vuoksi. Naistoimittajat ry:n koulutushanketta Afganistanissa vetävän Eeva Koskisen mukaan tyttöjen ja naisten oikeudet eivät toteudu maassa kuin aivan pienelle osalle. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

16.3.2011 Koulutuksen turvaaminen on parasta kehitysapua

Zimbabwelaisella Tendai Mishonilla ei ole syntymätodistusta eikä hänen kotiinsa ole osoitetta. Tendai on yksi lähes neljästäsadasta lapsesta, joille
koulunkäynti on mahdollista suomalaisen Zimbabwen Aids-orvot -järjestön ansiosta. Lue lisää