Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

Vuosi 2012 on osuustoiminnan ja kestävän energian vuosi

3.1.2012

Kansainvälisten osuuskuntien vuoden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yhteistoiminnallisen yrittämisen positiivisesta vaikutuksesta suhteessa köyhyyden vähentämiseen, työllistymiseen ja sosiaaliseen integraatioon.

Osuuskuntamalli tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle yritystoiminnalle. Se on henkilöiden vapaaehtoisesti muodostama hanke, jonka tarkoituksena on tyydyttää jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita ja tavoitteita yhteisesti omistetun ja demokraattisesti hallinnoidun yrityksen avulla.

Kansainvälisen vuoden tarkoituksena on kannustaa ihmisiä, yhteisöjä ja hallituksia ymmärtämään osuuskuntatoiminnan mahdollisuudet kestävämmän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukena.

Energian saatavuuden takaamisen vuosi 2012

Energian saatavuus ja sen haittavaikutukset ovat keskeisiä kysymyksiä lähes jokaisessa globaalissa haasteessa.

Kansainvälinen kestävän energian takaamisen vuosi muistuttaa siitä, kuinka kestävän energian saatavuus kaikille on välttämätöntä, jotta voidaan vahvistaa talouksia, suojella ekosysteemejä ja tavoitella oikeudenmukaisuutta.

Tällä hetkellä 1,4 miljardilla ihmisellä ei ole sähköenergiaa käytössään laisinkaan. Tämän lisäksi yli miljardilla on siihen vain epäsäännöllinen yhteys. Toisin sanoen, 2,5 miljardia ihmistä joutuu käyttämään perinteistä biomassaa lämmittämiseen ja ruuan valmistukseen.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on tehnyt kestävästä energiasta yhden viidestä pääprioriteetistaan toiselle viisivuotiskaudelleen. Seuraavat kunnianhimoiset tavoitteet on tarkoitus saada päätökseen vuoteen 2030 mennessä:

- varmistaa maailmanlaajuisesti jokaiselle pääsy moderneihin energiapalveluihin
- tuplata energian tuottamisen tehokkuus suhteessa päästöihin
- tuplata uusiutuvan energian osuus globaalissa energiapaketissa

http://social.un.org/coopsyear/
http://www.un.org/en/events/sustainableenergyforall/