Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

Inhimillisen kehityksen raportti 2011: Ympäristösuuntaukset vaarantavat maailmanlaajuisen kehityksen köyhimpien osalta

2.12.2011

Useimmissa maissa elintaso on noussut ja inhimillisen kehityksen erot ovat kaventuneet viime vuosina. Vuoden 2011 Inhimillisen kehityksen raportti Kestävyys ja tasavertaisuus: Parempi tulevaisuus kaikille ennustaa kuitenkin myönteisen kehityksen muuttuvan, mikäli ympäristön tila edelleen heikkenee ja sosiaalinen epätasa-arvo lisääntyy.

Vuoden 2011 Inhimillisen kehityksen raportti osoittaa, että kestävä kehitys liittyy saumattomasti tasavertaisuuden peruskysymyksiin - kysymyksiin tasapuolisuudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja suuremmasta mahdollisuudesta elämisen laadun parantamiseen. Yksilöt, yhteisöt, valtiot ja kansainvälinen yhteisö voivat edistää ympäristön kestävää kehitystä ja tasavertaisuutta toisiaan tukevalla tavalla. Raportti tarjoaa myös uusia lähestymistapoja kehitysrahoitukseen ja ympäristönsuojeluun.

Inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index HDI) mittaa maan edistystä kolmella kehityksen mittarilla: pitkä ja terve elämä, koulutus sekä riittävä elintaso. Raportissa ovat mukana myös HDI:ta täydentävät indeksit (esimerkiksi epätasa-arvoon suhteutettu inhimillisen kehityksen indeksi).

Raportti julkaistiin tänään maailmanlaajuisesti Kööpenhaminassa.Vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti on toimituksellisesti itsenäinen YK:n kehitysohjelma UNDP:n toimeksiantama julkaisu. Raportteja on julkaistu vuodesta 1990 lähtien.

Vuoden 2011 raportti kokonaisuudessaan: http://hdr.undp.org