Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa edistytty merkittävästi

7.7.2011

YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on otettu merkittäviä edistysaskelia.

YK:n jäsenmaat sopivat vuosituhathuippukokouksessaan vuonna 2000 kahdeksasta yhteisestä kehitystavoitteesta, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet sisältävät muun muassa pyrkimyksen puolittaa äärimmäinen köyhyys ja nälkä, taistella sairauksia vastaan, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja parantaa äitiysterveyttä. Vuosituhattavoitteet loivat näin kansainväliset päämäärät maailman viheliäisimpien ongelmien taltuttamiseksi. Kymmenen vuotta myöhemmin, vuoden 2010 syyskuun YK:n vuosituhattavoitteiden seurantahuippukokouksessa maailman johtajat vahvistivat sitoumuksensa tavoitteisiin ja vaativat tehostettuja yhteisiä toimia.

YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin Genevessä tänään julkistama vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (Millenium Development Goals Report) painottaa, että selkeää kehitystä on todellakin saatu aikaan.

"Vuosituhattavoitteet ovat jo auttaneet miljoonia ihmisiä pois köyhyydestä, pelastaneet lukemattomien lasten hengen ja varmistaneet, että he käyvät koulua," pääsihteeri Ban totesi.

"Tavoitteet ovat vähentäneet äitiyskuolemia, parantaneet naisten mahdollisuuksia, lisänneet puhtaan veden saatavuutta, ja pelastaneet monet ihmiset vakavilta ja kuolettavilta taudeilta. Samalla raportti näyttää, että meidän on tehtävä vielä paljon naisten ja tyttöjen auttamiseksi, kestävän kehityksen hyväksi, ja kaikkein heikoimpien suojelemiseksi monien kriisien aiheuttamilta vaikutuksilta - olivatpa ne sitten konflikteista, luonnononnettomuuksista tai elintarvikkeiden ja energian hintojen epävakaisuuksista johtuvia."

Naiset heikoimmilla

Merkittävistä edistysaskelista huolimatta kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttaminen näyttää YK:n mukaan haasteelliselta.

MDG-raportti huomauttaa, että kehitys on ollut epätasaista, ja maailmassa on vieläkin liikaa ihmisiä, jotka ovat jääneet kehitystavoitteista jälkeen. Suurista parannuksista huolimatta erot maiden välillä ja sisällä ovat suuria. 

"Kehitys tuntuu ohittavan ne, jotka ovat heikoimmassa taloudellisessa asemassa tai ne, jotka ovat muuten heikoissa asemassa sukupuolensa, ikänsä, vammaisuutensa tai kansallisuutensa vuoksi", pääsihteeri Ban sanoi.

Myös erot kaupunkien ja maaseudun välillä ovat edelleen musertavia. Raportin mukaan ravitsemuksen ja selviytymismahdollisuuksien parantaminen on ollut hitainta kaikkein köyhimpien lasten kohdalla. Vuonna 2009 lähes neljäsosa kehittyvissä maissa elävistä lapsista oli alipainoisia, ja suurin osa heistä kuului kaikkeen köyhimpien lasten ryhmään. Kehitysmaiden köyhimmissä kotitalouksissa elävillä lapsilla on yli kaksinkertainen riski kuolla ennenaikaisesti ennen viidettä elinvuottaan, verrattuna rikkaimmissa kotitalouksissa eläviin lapsiin.

Köyhyys, naiseksi syntyminen ja konfliktialueilla eläminen lisäävät todennäköisyyttä koulusta poisjääntiin, raportti kertoo. 42 prosenttia (eli 28 miljoonaa) maailman peruskouluikäistä lapsista, jotka eivät koskaan ole aloittaneet koulunkäyntiä, asuu köyhissä ja konfliktista kärsivissä maissa.

Raportti osoittaa, että tasa-arvon edistämisen ja naisten aseman parantamisen tavoitteesta ollaan vielä kaukana, vaikka vuosituhattavoitteiden saavuttaminen riippuu suuresti naisten aseman parantamisesta sekä parempien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisesta kaikille. Raportissa todetaan myös, että vakituisten ja tuottavien töiden saamisen mahdollisuudet ovat erityisen heikot, kun kyse on naisista. Työpaikkojen menetystä vuosina 2008-2009 seurannut taloudellinen elpyminen ja työllisyyden kasvu vuonna 2010, erityisesti kehittyvissä maissa, oli vähäisempää naisten kuin miesten kohdalla.

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (The Millennium Development Goals Report) on vuosittainen arvio alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta. YK:n talous- ja sosiaaliosaston (UN Department of Economic and Social Affairs) tuottama raportti koostuu kattavimmasta ja ajankohtaisimmasta tiedosta, joka kerätty yli 25 YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden tarjoamista tiedoista.

Lisätietoja:

www.ykliitto.fi/mdg
www.un.org/millenniumgoals