Uutinen

ILO:n raportti: Globaali työttömyys jatkaa kasvuaan kuluvana vuonna

YK:n työjärjestön ILO:n tuore raportti maalaa synkän kuvan alkaneen vuoden työllisyyskehityksestä. Monissa maissa tapahtuneesta taloudellisesta elpymisestä huolimatta globaaleihin työttömyyslukemiin ei ole tänä vuonna odotettavissa helpotusta, Global Employment Trends 2011: The Challenge of a Jobs Recovery -raportti ennustaa. Raportissa vertailtiin 56 maan työllisyyskehitystä.

Työttömiä arvioitiin viime vuonna olleen maailmanlaajuisesti 205 miljoonaa. 'Huolimatta työmarkkinoiden osittaisesta elpymisestä eri puolilla maailmaa, laman inhimilliset vaikutukset ovat silti keskuudessamme', huomauttaa ILO:n pääjohtaja Juan Somavia.

ILO ennustaa, että globaali työttömyysaste pysyttelee reilussa kuudessa prosentissa koko vuoden 2011. Työllisyysaste paranee eri talouksissa hyvin eri tahtia. Työttömyys pysyttelee kehittyneissä talouksissa edelleen korkeana, mutta myös kehittyvissä talouksissa on havaittavissa haurasta työllisyyskehitystä. Myös jo työllistyneiden köyhyydessä ei näy näiden maiden osalta myönteisiä merkkejä. Tämä on merkittävää muun muassa siksi, että makrotasolla monet talouden indikaattorit (bruttokansantuote, yksityinen kulutus, investoinnit ja kansainvälinen kauppa) elpyivät jo viime vuoden aikana maailmanlaajuista talouskriisiä edeltävään aikaan.

'Meidän tulee pohtia makrotaloudelliset politiikkamme uudelleen ja tehdä uusien työpaikkojen luomisesta näiden politiikkojemme keskeisiä kohteita', Somavia tähdentää. 'Ei sovi unohtaa, että ihmisille työn laatu määrittelee yhteiskunnan laadun.'

Nuorisotyöttömyys huolestuttaa edelleen

78 miljoonaa 15-24-vuotiasta oli työttömänä vuonna 2010. Luku on selvästi suurempi kuin vielä ennen maailmanlaajuista talouskriisiä vuonna 2007, jolloin työttömiä nuoria oli arviolta 73,5 miljoonaa. Nuorisotyöttömyys pysytteli viime vuonna 12,6 prosentissa, mikä on 2,6 kertainen luku aikuisten vastaavaan nähden.

'Nuorison työllistyminen on maailman prioriteetti', ILO:n pääjohtaja Juan Somavia korosti. 'Kunnollisen työn heikko elpyminen vahvistaa maailmatalouden sitkeää kykenemättömyyttä turvata nuorille tulevaisuus. Tämä heikentää puolestaan perheitä, sosiaalista yhtenäisyyttä ja politiikkojen uskottavuutta', Somavia lisää.

Globaalin taloukriisin arvioidaankin iskeneen pahiten juuri nuoriin. Korkeimmillaan nuorten työttömyys oli vuonna 2009, jolloin 15-24-vuotiaiden työttömyys saavutti huippulukunsa; 79,6 miljoonaa (12,8 prosenttia).

Noin 55 prosenttia globaalin työttömyyden kasvusta vuosien 2007 ja 2010 välillä tapahtui kehittyneiden talouksien ja EU:n alueella. Näillä alueilla asuu kuitenkin vain 15 prosenttia maailman työvoimasta. Useissa kehittyvissä maissa, kuten Brasiliassa, Kazakstanissa, Sri Lankassa, Thaimaassa ja Uruguayssa, työttömyysaste on itse asiassa pudonnut talouskriisiä edeltävän ajan tasolle.

ILO:n raportti korostaa, että vahvempien työmarkkinoiden kehittyminen tukee laajempaa makrotaloudellista elpymistä. 'Maailmantalouden tasapainottaminen uudelleen siten, että kasvu on sekä vahvaa että kestävää, vaatii enemmän hienosäätöä globaalissa talousjärjestelmässä, Somavia sanoi. 'Kasvu tapahtuu tukemalla yrittäjyyttä, reaalitalouden investointeja, kattavia työmarkkinoita ja tulolähtöistä kasvua', hän kiteyttää.

ILO:n raportti: Global Employment Trends 2011: The Challenge of a Jobs Recovery

YK:n uutinen aiheesta