Uutinen

Raskauteen ja synnytykseen liittyvät kuolemat puolittuneet 20 vuodessa

16.5.2012

Raskauteen ja synnytykseen liittyvien kuolemien lukumäärä on melkein puolittunut viimeisten 20 vuoden aikana. YK-järjestöjen tänään julkistaman raportin mukaan raskauteen ja synnytykseen liittyvien kuolemantapausten lukumäärä laski vuosien 1990 ja 2010 välillä 47 prosenttia.

"Olen hyvin tyytyväinen siitä, että äitiyskuolemat jatkavat laskuaan. Tämä merkitsee sitä, että (YK:n eri jäsenmaissa) tehdyt ponnistelut asian eteen tuottavat tulosta. Mutta me emme voi lopettaa tähän. Työmme sen eteen, että jokainen raskaus on toivottu ja että jokainen synnytys on turvallinen, täytyy jatkua", UNFPA:n pääjohtaja Babatunde Osotimehin painottaa.

Maailman terveysjärjestön (WHO), YK:n väestörahaston (UNFPA) ja YK:n lastenrahaston (UNICEF) yhteinen raportti "Trends of maternal mortality: 1990 to 2010" käsittelee synnytykseen ja raskauteen liittyviä tilastoja YK:n vuosituhattavoitteiden valossa.

Paljon vielä parannettavaa - etenkin Afrikassa

Raportti osoittaa, että äitiyskuolemiin liittyvät tilastolliset erot alueiden ja maiden välillä ovat suuria. Esimerkiksi Saharan eteläpuoleissa Afrikassa YK:n 5. vuosituhattavoite (äitiyskuolemien vähentäminen 75 prosentilla vuoteen 2015 mennessä) uhkaa jäädä saavuttamatta. Niistä 40 maasta, joilla on maailman korkeimmat äitiyskuolemaluvut, 36 sijaitsee Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Kolmasosa kaikista äitiyskuolemista tapahtuu kahdessa maassa; Intiassa (56 000 vuonna 2010) ja Nigeriassa (40 000 vuonna 2010).

"Tiedämme tarkalleen, miten äitiyskuolemia vähennetään: parantamlla pääsyä vapaaehtoiseen perhesuunnitteluun, investoimalla terveyspalveluihin ja eritoten kätilöiden koulutukseen sekä varmistamalla hoito hätätilanteissa", UNFPA:n Osotimehin sanoo.

Kuitenkin maailmassa kuolee nainen joka toinen minuutti raskauteen ja äitiyteen liittyviin komplikaatioihin. Neljä suurinta syytä näihin kuolemiin ovat 1) vakava synnytysverenvuoto, 2) tulehdukset, 3) korkea verenpaine raskauden aikana sekä 4) turvaton/vaarallinen abortti. 99 prosenttia kaikista äitiyskuolemista tapahtuu kehittyvissä maissa. Suurin osa kuolemista olisi voitu estää.

"Vuosittain yli neljännesmiljoona naista kuolee raskauteen tai synnytykseen. 215 miljoonalla naisella ei ole pääsyä modernin ehkäisyn piiriin. Vapaaehtoinen perhesuunnittelu ei ole pelkästään ihmisoikeus, vaan se myös vähentäisi äitiyskuolemia kolmanneksella. Ehkäisy on siksi myös kustannustehokas kansanterveydellinen strategia", UNFPA:n pääjohtaja muistuttaa.

Itä-Aasiassa on edistytty tilastollisesti kaikkein parhaiten. Ehkäisymenetelmien esiintyvyys on saatu nousemaan alueella 84 prosenttiin.

Lue englanninkielinen raportti