Kriisinhallinta

Kriisinhallintaoperaatioiden tarkoituksena on käynnissä olevien kriisien laannuttaminen.

1990-luvulta saakka konfliktit ovat yhä useammin olleet valtioiden sisäisiä eivätkä niiden välisiä.

Enää rauhanturvaaminen ei ole ainoastaan kahden valtion välisen rauhan ylläpitoa, sillä monissa tapauksissa ei ole rauhaa, mitä turvata. Tämä on haastanut perinteiset rauhanturvaamisen keinot ja laajentanut toimintaa yleisempään kriisinhallintaan.

2000-luvulta saakka YK on keskittynyt perinteisen rauhanturvaamisen ohella konfliktien ehkäisyyn ja poliittisten operaatioiden vahvistamiseen kriisinhallinnassa. Poliittisilla operaatioilla haetaan ratkaisuja ristiriitoihin pelkän konfliktien hallinnan sijaan.

Kriisinhallintaoperaation toimeenpanijana voi olla YK, ETYJ, EU tai muu kansainvälinen järjestö, kuten Nato. Keinoihin kuuluu sotilaallisen toiminnan ohella myös siviilikriisinhallinta.

Siviilikriisinhallinta tarkoittaa ulkopuolien asiantuntija-avun, kuten poliisien, oikeusalan asiantuntijoiden ja lääkintähenkilökunnan ammattitaidon hyödyntämistä konfliktin vaikutusten lieventämiseksi.

Lisätietoja:
Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan