Naiset ja rauha

Naiset ovat sodassa usein miehiä heikommassa asemassa. Naisilla ja tytöillä on kuitenkin myös tärkeä rooli rauhan ylläpitämisessä ja saavuttamisessa.

Heillä on suuri merkitys omissa yhteisöissään ja paljon tietoa, jota yhteisön miehillä ei ole. Heidän näkemyksiään ja osaamistaan tulisi hyödyntää paremmin rauhaa rakennettaessa.

Vaikka tämä jo myönnetään kansainvälisesti, naisia on edelleen vähän mukana monissa virallisissa rauhaninstituutiossa ja rauhaneuvotteluissa.

Naiset rauha ja turvallisuus – 1325-päätöslauselma

Erilaisia keinoja naisten aseman parantamiseksi konflikteissa ja rauhanneuvotteluissa on kehitetty.

Yksi tärkeä päätös asiasta tehtiin YK:n turvallisuusneuvostossa vuonna 2000, kun neuvosto hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman nimeltään ”Naiset, rauha ja turvallisuus”.

Siihen viitataan usein myös päätöslauselman numerolla: 1325.

Päätöslauselman tavoitteena on:

 • Suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa
 • Edistää sitä, että naiset osallistuvat tasavertaisina rauhanneuvotteluihin ja jälleenrakennukseen
 • Ennaltaehkäistä väkivaltaa, joka tapahtuu sukupuolen perusteella (esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa).

Päätöslauselman tarkoitus on vahvistaa naisten roolia rauhaan liittyvissä toimissa. Näitä ovat muun muassa konfliktien ehkäisy ja ratkaisu, rauhanneuvottelut, rauhanrakennus ja konfliktien jälkeinen jälleenrakennus.

Lisäksi päätöslauselmassa muistutetaan, että naisilla on suuri merkitys myös rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Eli naisten osallistuminen on taattava silloinkin, kun konfliktia ei ole, jotta rauha säilyy.

Päätöslauselmassa vaaditaan, että kaikki osapuolet edistäisivät naisten osallistumista ja ottaisivat huomioon sukupuoliin liittyvät kysymykset.

Näin tulisi tehdä myös kaikessa YK:n työssä, joka liittyy rauhan ja turvallisuuden edistämiseen.

Naiset Timbuktu UNPOL
YK:n poliisitehtävissä toimiva nainen kättelee paikallista kierroksellaan Timbuktussa. Kuva: Harandane Dicko / UN Photo.

Päätöslauselmassa sanotaan, että konfliktien osapuolten tulee suojella naisia ja tyttöjä sukupuoleen perustuvalta väkivallalta – erityisesti raiskauksilta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä konfliktien aikana.

Kyseessä on ensimmäinen virallinen ja sitova asiakirja, joka vaatii konfliktin osapuolia ehkäisemään naisiin kohdistuvia rikkomuksia.

Valtioiden on toimittava

  Päätöslauselma kehottaa YK:n jäsenmaita ja eri järjestöjä toimimaan, jotta päätöslauselman tavoitteet toteutuisivat.

  Yksi tärkeä tapa edistää toteutusta on tehdä kansallinen ohjelma, jossa valtio suunnittelee tapoja edistää näitä päämääriä. Ensimmäisinä tällaiset toimintaohjelmat tekivät Iso-Britannia, Tanska ja Ruotsi.

  Suomi teki ensimmäisen toimintaohjelmansa syksyllä 2008. Nyt toteutuksessa on jo kolmas ohjelma, joka jatkuu vuoteen 2021.

  Tietoa muualla:
  Suomen 1325 verkosto
  Suomen kansallinen toimintaohjelma 2023–2027

  Ellen Johnson Sirleaf
  Liberian entinen presidentti Ellen Johnson Sirleaf. Liberia oli ensimmäinen afrikkalainen valtio, joka hyväksyi kansallisen toimintasuunnitelman 1325-päätöslauselman toimeenpanemiseksi. Kuva: Kasvattajat.